Formålsprogram


Formålsprogram for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Unge Advisory Board

  • Formålet med FBSA’s Unge Advisory Board er at kommunikere, samt præge ungdommens forventninger og krav til fremtidens byggebranche, samt det miljømæssige- og sociale ansvar, som byggebranchen i almindelighed og medlemmerne af FBSA i særdeleshed har.
  • At FBSA’s UAB er et “ungt” board, betyder, at vi tilstræber at se tingene med friske øjne med evnen til at bryde med traditioner og vaner eller økonomiske interesser. Den fordel vil vi bruge til at tænke holistisk, ambitiøst og konkret og vores anbefalinger skal basere sig på nødvendige frem for belejlige måltal inden for en given udfordring. Det er for boardet desuden essentielt, at vi er sammensat af medlemmer på tværs af branchens værdikæde, aktører og interesser, og med denne diversitet vil vi altid tilstræbe at omfavne et bredt syn på omstillingen.
  • Vores anbefalinger tager udgangspunkt i ønsket om at højne ambitionerne for bæredygtighed i byggebranchen, og vi mener, at alle kapitler i charteret såvel som FBSA’s øvrige aktiviteter skal måles på deres sociale, miljø- og klimamæssige effekt.
  • Vi vil som advisory board altid tage afsæt i viden og forskning, når vi formulerer vores visioner og anbefalinger. Vi ønsker derfor dialog og samarbejde med klima-, miljø-, arbejdsmarkedsforskere mv. for at sikre, at anbefalinger, krav mv. har rod i en videnskabelig vurdering.
  • Vi ønsker at være kritiske i vores tilgang til alle branchens aktører, tiltag og målsætninger, mens vores kommunikation altid skal tilstræbes at være saglig og konstruktiv.
  • Da FBSA har fokus på samfundsansvar, arbejder UAB for at være omfavne branchens aktive aktører, men ligeledes bygge bro til de mennesker der er på vej ind i byggebranchen og dem som berøres, nemlig brugere og beboere, fra de helt gamle til de helt små, fra fx universelt design til integration og synlighed.