Nyt værktøj skræddersyr FN’s 17 verdensmål til den danske bygge- og anlægsbranche


Et nyt værktøj – Roadmap for Verdensmål - skal nu gøre det lettere for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Det skræddersyede værktøj er udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) i samarbejde med foreningens medlemmer på tværs af værdikæden, og bliver præsenteret til foreningens generalforsamling i København d. 2. september.

IMG 0088 2 min min

Billede: FBSA arkiv

FN’s 17 verdensmål hitter hos de danske virksomheder. De 17 mål sætter rammerne for bæredygtig global udvikling fordelt på forskellige temaer som fx ligestilling mellem kønnene, anstændige jobs og økonomisk vækst, bæredygtigt forbrug og produktion, og partnerskaber for handling.

Det skal være lige til

Men da verdensmålene gælder for alle sektorer, og som udgangspunkt hverken er branche- eller landespecifikke, er det vigtigt at den bliver tilpasset de forhold, der gør sig gældende for netop den danske bygge- og anlægsbranche, mener Palle Adamsen, bestyrelsesformand i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og direktør i Lejerbo:

”Vi har taget udfordringen op og udarbejdet et værktøj, der skal sikre en effektiv og brugervenlig guide til at implementere de 17 verdensmål i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det skal være nemt og ligetil at arbejde med verdensmålene, uanset om man er bygherre, rådgiver, entreprenør eller materialeleverandør,” siger han.

Fokus på hele byggeprocessen

Resultatet af et års intensivt arbejde i foreningens arbejdsgruppe for verdensmål har resulteret i en pilotudgave af det værktøj, hvis endelige mål er at dække alle de 17 verdensmål igennem 8 faser af et byggeprojekt og ud fra 4 forskellige aktørers perspektiver i bygge- og anlægsbranchen.

I værktøjet sættes der fokus på hele processen fra opstartsfasen til leverancen, og hvilke verdensmål, der er særligt relevante for den specifikke aktør i et byggeprojekt, alt afhængigt af om man er bygherre, rådgiver, entreprenør eller materialeleverandør.

Som udgangspunkt er verdensmålene omkring anstændige jobs, ansvarligt forbrug og produktion, og partnerskaber for handling udvalgt til pilotprojektet, da de adresserer nogle af de mest presserende udfordringer, som branche står overfor. Branchen oplever nemlig ofte eksempler på udfordringer med arbejdsvilkår og et ressourceforbrug, der ikke afspejler jordens knaphed på ressourcer. Og det skal der gøres noget ved, mener Claus Elleman, divisionsdirektør i Arkil, som er med i arbejdsgruppen for verdensmålene, og som har været en af drivkræfterne bag udviklingen af værktøjet:

”Som svar på de udfordringer, branchen står overfor, har vi samlet en række konkrete anbefalinger, redskaber, cases og indikatorer for, hvorledes bæredygtighed kan indarbejdes i planlægningen og gennemførslen af et byggeri i en Roadmap for verdensmålene. Værktøjet skal fungere som et kvalificeret dialogredskab mellem byggeriets parter for sikring af det gode samarbejde, og de inkluderede elementer er derfor nøje udvalgt med afsæt i deltagernes professionelle viden på netop deres område inden for branchen,” siger Claus Elleman.

Den første version af Roadmap for verdensmål præsenteres på Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars årsmøde d. 2. september. Derefter skal værktøjet i høring hos medlemmer af foreningen, samt hos relevante brancheorganisationer.

Vil du høres i udviklingen af det nye værktøj? Kontakt os på info@fbsa.dk.

Se mere om FBSA årsmødet her: https://www.fbsa.dk/arrangementer/fbsa-arsmode-og-generalforsamling-2020-44

For mere information kontakt sekretariatet

Christina Schultz, sekretariatsleder

På mail cs@fbsa.dk eller på tlf. 61775917

Information om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, som arbejder for at samle frontløberne i bygge- og anlægsbranchen. Sammen med vores mere end 100 medlemmer arbejder vi for en ansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, samt styrke det bæredygtige byggeri og skabe værdi for alle byggeriets parter.

Se mere om FBSA’s arbejde her: www.fbsa.dk.