Nyt værktøj gør det nemt at tjekke eget samfundsansvar


Virksomheder kan nu få hjælp til at styrke deres arbejde i forhold til bl.a. arbejdsmiljø, sociale klausuler samt løn og arbejdsvilkår. Områder der i stigende grad bliver konkurrenceparametre i byggebranchen.
 
Byggeriets parter skal i stigende grad bekymre sig om deres samfundsansvar. Det er blevet et konkurrenceparameter at have styr på fx sociale klausuler og arbejdsmiljøregler. Men det er ikke altid så nemt at overskue regler og love og tilrettelægge dagligdagen, så man lever op til sit ansvar.
 
Derfor lancerer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar FBSA et nyt værktøj, hvor det er muligt at teste sig selv med udgangspunkt i foreningens charter for samfundsansvar. Værktøjet giver en god indikation af, hvordan man performer, men også input til områder, hvor man kan forbedre sig.
 
Hjælp til branchen
”Flere aktører i branchen har måttet sande, at det kan være dyrt ikke at have styr på fx overenskomsterne eller arbejdstidsregler. Der er eksempler virksomheder, der er røget helt ud af markedet, fordi de ikke handler i forhold til deres ansvar. Det er ærgerligt. Vi vil gerne hjælpe byggeriets parter og på en nem måde give dem kvalificeret input til, hvordan de kan forbedre deres indsats og dermed stå stærkere i konkurrencen. Det skal vores nye værktøj hjælpe med” siger formand for FBSA, Palle Adamsen, der også er adm. direktør i Lejerbo.
 
Det nye testværktøj er bygget op omkring en række relevante spørgsmål til virksomhedernes handlinger og performance. Der spørges bl.a. ind til emner som leverandørkrav, miljø, løn og ansættelsesforhold samt antikorruption.
 
Derefter genererer systemet en samlet rapport, hvor et spindelsvævsdiagram synliggør både styrker og forbedringspotentialer. Testen findes i en lille version med 20 spørgsmål, der er målrettet mindre virksomheder, samt en større version med 48 spørgsmål til branchens store aktører.
 
Testen er en øjenåbner
Jens-Jacob Paludan, produktionschef i Øens Murerfirma, er et af de medlemmer i FBSA, der har taget testen. Virksomheden har knap 200 medarbejdere og udfører alle former for entrepriser. Han mener, at testen er en rigtig god base for dialog om til tider vanskelige emner:

”Vi fik med testen bekræftet, hvor vi allerede har et robust beredskab, men den var også en øjenåbner på nogle områder. Bl.a. har den været med til at øge opmærksomheden på de krav vi stiller til samarbejdspartnere.”

Strategisk input
Også en af foreningens store rådgivningsvirksomheder, arkitektvirksomheden C. F. Møller, har testet sig selv. Her siger partner og arkitekt, Lone Wiggers:

”Resultatet giver stof til eftertanke og bidrager til en god intern dialog om virksomhedens strategiske udvikling. Testen kan endvidere påpege potentielle forretningsmæssige risici. På den måde er den et godt ledelsesværktøj.”
 
Lanceret for medlemmer
FSBA præsenterede for første gang det nye testværktøj for medlemmerne på foreningens generalforsamling tirsdag den 9. maj i sidste uge. Nu gøres den tilgængelig for hele branchen. ”Vi håber branchen vil tage værktøjet til sig og bruge det strategisk i forhold til at udvikle deres egen virksomhed. Derfor har vi også tilrettelagt systemet således, at det kan bruges som evalueringsredskab til at vurdere aktørernes fremskridt fra år til år” slutter formand Palle Adamsen.

Den nye test er udarbejdet med støtte fra Boligfonden Kuben og kan benyttes gratis af alle på FSBAs hjemmeside: www.fbsa.dk/test

BAGGRUND - FSBA: Stigende fokus på samfundsansvar
Foreningen for byggeriets samfundsansvar FSBA kunne på sin fjerde generalforsamling i sidste uge fejre, at det går fremad i forhold til at sikre samfundsansvar og sociale hensyn i byggeriet.
 
I år rundede foreningen 97 medlemmer og tæller både rådgivere, entreprenører og bygherrer. Og det blev året, hvor foreningen under stor mediebevågenhed bl.a. lancerede en række nye standarder for socialt ansvar, der skal gøre det nemmere for alle parter at kende deres ret og pligter på området. De såkaldte ”Paradigmer for samfundsansvar i udbud”.
 
”Vi har haft et stærkt år i foreningen med flere medlemmer og en række områder, hvor vi har sat en dagsorden og gjort opmærksom på, at det er forretningsmæssigt strategisk, at have styr på sit samfundsansvar. Det koster på bundlinjen ikke at have styr på tingene. Og selvom der af og til dukker uheldige sager op er området ved at blive et fundament for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen,” fortæller formanden Palle Adamsen, der til daglig er adm. direktør i Lejerbo.
 
Kontaktinformation 
  • Jesper Malm, kommunikationschef, Bygherreforeningen. Mail: jm@bygherrerforeningen.dk. Mobil: 2291 4161
  • Palle Adamsen, Formand for Foreningen for byggeriets samfundsansvar og adm. direktør i Lejerbo. Mail: paa@lejerbo.dk, Telefon: 3812 1282
  • Tine Lange, faglig rådgiver i Foreningen for byggeriets samfundsansvar. Mail: Tine.lange@responsible-assets.com, Mobil: 4229 4000
  • Jens-Jacob Paludan, Produktionschef i Øens Murerfirma. Mail: jjp@oens.dk, Mobil 2672 8909