Nyt projekt skal bane vejen for øget diversitet og et bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen


Et nyt initiativ skal i regi af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og med støtte fra Realdania skabe grobund for øget diversitet og et bedre arbejdsmiljø i byggeriet. Projektet skal i første omgang afdække omfanget og konsekvenserne af machokulturen i branchen og herefter sætte fokus på, hvordan vi kan styrke inklusionen og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne i hele byggeriets værdikæde.

vups1

Billede: FBSA arkiv

I 2011 viste en undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at håndværksfagene er yderst mandsdominerede. Dette understøttes af det faktum, at blot 9 pct. af byggeriets ansatte er kvinder, og blandt håndværkerne er det kun 3 pct.

Kønsforskning viser ret entydigt, at dominans af et køn i en organisation har store konsekvenser for kulturen. Denne bliver bl.a. mindre produktiv og innovativ, foruden den kan blive set som mindre attraktiv. Byggeriet er således heller ingen undtagelse:

”Kulturen i byggeriet afspejles i en hård og til tider nedgørende tone, ikke blot over for kvinder, men også over for forskellige minoritetsgrupper som fx homoseksuelle og medarbejdere med anden etnisk baggrund, og det har vi som ledere et ansvar for at gøre op med” siger Palle Adamsen, formand i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og direktør i Lejerbo.

Manglende diversitet er en barriere for bæredygtig vækst

Disse forhold udfordrer ikke alene rekrutteringen af kvinder til branchen, men afholder i stigende grad også mænd fra at vælge byggeriet som levevej. I en situation med udsigt til mangel på faglærte medarbejdere, som bl.a. murere, tømrere og andre håndværksfag, er det samtidig problematisk, at byggeriet ubevist udelukker store grupper af mennesker som potentielle kandidater.

Det vil gøre det ekstra svært at skaffe de nødvendige medarbejdere til branchen og skabe udfordringer for både virksomhedernes og byggebranchens udvikling:

”Hvis vi som branche skal nå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i 2030, herunder specifikt mål 5 om ligestilling mellem kønnene, er det nødvendigt at tage fat på byggeriet, der udgør 5-8 % af Danmarks BNP, ligesom branchen beskæftiger ca. 10 % af landets arbejdsstyrke. Men også klimamålene hænger tæt sammen med diversitet og inklusion. Hvis vi ikke samtænker målene, bliver det meget svært at skabe den nødvendige innovation og handlekraft, der skal sikre den grønne omstilling i branchen,” tilføjer Palle Adamsen, formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Vigtigt at få alle med

Projektet skal gennem research og interviews med både mænd og kvinder i branchen afdække forskellige holdninger og oplevelser af den eksisterende kultur i byggeriet og føre til en række anbefalinger på, hvordan vi kan skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø.

”Målet med projektet er at skabe en bedre forståelse for de konsekvenser, manglende diversitet kan have – både for medarbejdere, for arbejdsmiljøet, og for virksomhederne i branchen.” fortæller sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Christina Schultz.

Og her er det vigtigt at inddrage repræsentanter fra alle grupper i byggeriet, både ledere, samt medarbejdere der er positivt indstillede over for projektet, men også skeptikerne, fortsætter Christina Schultz:

”Dialog er en hjørnesten i projektet, da det er afgørende, at alle grupper indtænkes i dialogarbejdet, både i forhold til at favne argumenter og modstand og for at opnå en forståelse for, hvorfor nogle enten ikke ser det som et problem eller oplever, at noget bliver taget fra dem. Vi vil også invitere en række ledere i byggeriet med i et ambassadørkorps, som er villige til at gå forrest og skabe debat samt finde løsninger på, hvordan vi i praksis kan ændre skurvognsjargonen og det strukturelle fundament den hviler på, så vi kan lykkes med at skabe en mere inkluderende arbejdskultur” afslutter hun.

Pilotprojektet løber indtil sommeren 2021. Projektet udføres i samarbejde med Potential Company og DareGender, som er eksperter i diversitet og inklusion på arbejdsmarkedet.

Kontakt FBSA for yderligere info:

Christina Schultz, sekretariatsleder

Mail: cs@fbsa.dk

Mobil: 61 77 59 17

Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, der samler frontløberne i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Sammen med vores godt 100 medlemmer arbejder vi ud fra FNs verdensmål for bæredygtig udvikling for at skabe en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særlig fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, samt finde løsninger på bæredygtigt byggeri på tværs af hele værdikæden. 

Se mere om FBSA’s arbejde her: www.fbsa.dk