Nyt Charter for Samfundsansvar skal sikre fundamentet for fremtidens bæredygtige byggebranche


Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar reviderer vi derfor vores Charter for Samfundsansvar for at sikre aktualitet.

Verdensmaal logo liggende gennemsigtig RGB

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar fejrede i 2019 fem års fødselsdag. Da foreningen blev grundlagt, underskrev alle medlemmer et Charter for samfundsansvar, som branchen selv var med til at udvikle med det formål at skabe en sund konkurrence i byggeriet baseret på ordentlige forhold.

På fem år har bygge- og anlægsbranchen dog udviklet sig fundamentalt i takt med et stigende fokus på bæredygtighed, hvor der samtidigt har vist sig et behov for at styrke arbejdsmiljø og samarbejdet mellem aktører i branchen.

Det ses bl. a. gennem udrulningen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der for eksempel sætter spot på anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) og partnerskaber for handling (mål 17). Det har vi forsøgt at oversætte til den danske bygge- og anlægsbranche, hvor temaer som bæredygtige udbud, grønnere materialevalg, cirkulær økonomi, samt diversitet og inklusion af minoriteter i byggeriet er dagsordener, som vi forventer kommer til at fylde endnu mere i det kommende årti.

Derfor er tiden nu inde til at revidere foreningens principielle fundament, Charter for Samfundsansvar, så det fortsat sætter ambitiøse mål for bygge- og anlægsbranchens udvikling og afspejler de nye forventninger og krav til temaer som bæredygtighed, lærlinge og social inklusion gennem hele byggeprocessen - helt fra udbudsfasen til byggeriet er opført og tages i brug, ligesom nedtagning og genanvendelse skal indtænkes i et totaløkonomisk perspektiv.

Bestyrelsesformand og direktør i Lejerbo, Palle Adamsen, ser frem til revisionen af charteret: ”Charter for Samfundsansvar beskriver foreningens seks helt fundamentale principper. De blev fra start skabt med udgangspunkt i FN’s Global Compact, og nu er tiden inde til, at vi udvider dem med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi er en forening for frontløberne, og vi har derfor en forpligtelse til at følge samfundsudviklingen. Verdensmålene sætter en ny fælles ramme for løsning af verdens udfordringer, som vi aktivt skal forholde os til, så vores medlemmer er godt klædt på til at møde fremtidens krav til samfundsansvar og bæredygtigt byggeri,” siger han.

Revideringen af charteret er i første omgang sket med input fra foreningens Unge Advisory Board og Arbejdsgruppen for Verdensmål. Begge grupper har med afsæt i sin stærkt faglige profil arbejdet med at tilføje de målsætninger i Charteret, der er nødvendige, for at sikre, at foreningen tager afsæt i banebrydende forskning, teknologier og samarbejdsprocesser. 

Det reviderede charter præsenteres på foreningens årsmøde og generalforsamling d. 2. september i BLOX. Her skal medlemmerne give deres perspektiver på det første udkast til det nye charter, hvorefter det sendes til høring i forskellige branchefællesskaber og hos øvrige eksperter inden endelig lancering.

Skal du høres i udviklingen af det nye charter? Kontakt os på info@fbsa.dk eller tilmeld dig vores generalforsamling og årsmøde (forbeholdt medlemmer og potentielle medlemmer).

For mere information kontakt sekretariatet

Christina Schultz, sekretariatsleder

På mail cs@fbsa.dk eller på tlf. 61775917

Info om FBSA

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, som arbejder for at samle frontløberne i bygge- og anlægsbranchen. Sammen med vores knap 100 medlemmer arbejder vi for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, styrke det bæredygtige byggeri og samtidig skabe værdi for alle byggeriets parter. 

Se mere om FBSA’s arbejde her: www.fbsa.dk