Ny CSR-pris i byggeriet ser dagens lys


Jubilæumspris fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar vil hædre indsatser som trækker byggebranchen i en mere samfundsansvarlig retning.

Byggeriet fylder meget i Danmark. Branchen beskæftiger 175.000 personer og det er det fjerde største erhvervsområde målt i omsætning. Men det er også en branche, som fylder en del i ulykkesstatistikkerne, og som har udfordringer med bl.a. fysisk hårdt arbejde, nedslidning, mangel på arbejdskraft, ligesom den er storforbruger af ressourcer og energi.
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der samler en række frontløbere på CSRområdet i byggeriet, indstifter derfor en ny pris som skal sættes fokus på de gode initiativer, der trækker byggeriet i en mere samfundsansvarlig retning. Den nye pris skal hædre en aktør eller et byggeprojekt, der har udmærket sig på CSR-området inden for de seneste par år, og som har taget særlige initiativer der bevæger branchen på det sociale område. Den nye flotte pris uddeles på byggeriets store awardshow Building Awards 2019, der afholdes den 7. november i København.

Stærkt signal

Formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er Palle Adamsen, der også er administrerende direktør i Lejerbo. For ham udsender prisen et stærkt signal til omverdenen: 

”Byggeriet har en række udfordringer, særligt på det sociale område, som skaber problemer på byggepladserne og for samfundet generelt. Det kan være for mange arbejdsulykker, for få lærlinge og udfordringer med social dumping. Men byggeriet bidrager også med gode løsninger på udfordringerne. Fx. er vi en af de brancher, som er bedst til at få utilpassede unge i arbejde. Med vores pris vil vi sætte fokus på de gode ting, vi gør i branchen, og som bevæger os i en bedre retning. Det er der brug for.” 

Den nye pris CSR-pris uddeles for første gang i år som en jubilæumspris i forbindelse med, at Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar fylder fem år. Prisen er støttet af Realdania.

Vi kan gøre en forskel

Sekretariatschef for foreningen, Christina Schultz, er glad for, at det bliver muligt at skabe positiv opmærksomhed på aktører som tager et særligt samfundsansvar i byggebranchen. Der sker meget i branchen, men ofte får det ikke den store synlighed: 

”Det er afgørende at vi også viser, at der sker meget godt i byggebranchen, og vi kan gøre en forskel. Ved at skabe praktik- og jobmuligheder til fx udsatte unge eller flygtninge, giver vi dem både en vej ind på arbejdsmarkedet og uddanner arbejdskraft til en branche, som i den grad efterspørger flere hænder. Og med udgangspunkt i mottoet for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ”Leave no one behind”, har vi også gode muligheder for at designe bygninger, så de kan være med til at styrke fællesskaber”. 

Tema for den nye pris

Temaet for den nye pris er samfundsansvar med forretningsværdi. Kandidater skal sætte nye standarder for samfundsansvar af byggeriet ved at kombinere god forretning med samfundsansvar og stå som et forbillede for resten af branchen.
Prisen vil særligt hylde en organisation, virksomhed eller en indsats, som via et stærkt samarbejde har skabt social bæredygtighed under selve byggeprocessen eller med inklusion som mål for det færdige byggeri. Vinderen af prisen vil blive vurderet ud fra følgende tre elementer: Graden af samfundsværdi med særlig fokus på social bæredygtighed – gerne med kobling til FN’s verdensmål, forretningsmæssig værdi for de involverede parter, og til sidst graden af nytænkning og samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

Sidste frist for at søge prisen er d. 2. september 2019. 

Indstil en kandidat til prisen her: https://www.fbsa.dk/jubilaeumsprisen

Alle aktører i byggeriet har mulighed for at indstille en kandidat til prisen, men indstillede projekter skal være afsluttet inden for de seneste to år.
For yderligere information kontakt sekretariatschef Christina Schultz på: mobil 61 77 59 17 eller cs@fbsa.dk.

Om Building Awards

”Building Awards 2019 – Ansvaret for en fælles fremtid” præsenteres af Licitationen, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Arkitektur Center, Lean Construction DK, Dansk byggeri, Boligfonden Kuben, Building Green og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Her vil Jubilæumspris for samfundsansvar være en ud af flere priser, som uddeles foran mere end 500 gæster fra hele byggeriet den 7. november.

Se mere om Building Awards her: https://www.licitationen.dk/buildingawards

København 03.07 2019