Lancering: Tag socialt ansvar med ny beskæftigelsesklausul til byggeriet


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) står sammen med Enemærke & Petersen,og med støtte fra Realdania, bag ny beskæftigelsesklausul, der skal sikre flere jobs i byggeriet til udsatte borgere. Klausulen er et tillæg til foreningens arbejds- og lærlingeklausuler og skal gøre det lettere for virksomheder at arbejde med sit sociale ansvar. 

JobindsatsRosenhøj

Billede: Enemærke & Petersen A/S

Hvordan styrker du socialt ansvar i dine byggeprojekter – og hvem står med ansvaret for at for at rekruttere og fastholde socialt udsatte på byggeprojektet, så indsatsen giver værdi både for virksomheden og den enkelte? 

Det skal en ny beskæftigelsesklausul, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udarbejdet i samarbejde med Enemærke & Petersen og en række andre aktører i branchen, nu give et bud på.

”Klausulen skal motivere byggebranchen som helhed til at tænke i jobmuligheder til flere udsatte borgere på de mange byggeprojekter, vi har i Danmark. Vi ved, at mange i byggebranchen allerede spiller en vigtig rolle i at skabe jobs til fx udsatte unge, veteraner, tidligere kriminelle og mennesker med handicap, som har brug for en vej ind på arbejdsmarkedet. Vi håber, at endnu flere vil bruge beskæftigelsesklausulen til at sætte samarbejdet i system,” siger Palle Adamsen, Adm. Direktør i Lejerbo og formand for FBSA.

Skal lette socialt ansvar 

”Som bygherre står man med en unik mulighed for at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Med FBSA’s nye beskæftigelsesklausul kan social beskæftigelse gøres til et forretningsparameter, som kan bringes i spil mellem bygherre og entreprenør. Fordelene er todelte: et løft af flere socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet, og samtidigt får vi mere arbejdskraft til en hårdt stillet branche,” siger Palle Adamsen.

Han bakkes op af Anders Sørensen, bæredygtighedschef hos Enemærke & Petersen A/S: ”Beskæftigelsesklausulen kan styrke det fælles sigte på at skabe social merværdi i byggeriet, og samtidig kan den hjælpe med at sikre en klar arbejdsfordeling baseret på dialog og faste aftaler mellem bygherre og entreprenør,” siger han. 

Det gyldne mellemled

Men det kræver et tæt samarbejde mellem bygherren og entreprenøren, hvis vi skal lykkes. Og spørger man Anders Sørensen, er ”Det gyldne mellemled” helt afgørende for projektets succes:

Set fra et entreprenørperspektiv, er det afgørende, at bygherre udviser fleksibilitetog forståelse for, at det kan være svært at finde de rigtige kandidater til jobbene. Derfor er det vigtigt at sikre en løbende dialog parterneimellem ogfå defineret det gyldne mellemled i fællesskab. Det kan enten være det lokale jobcenter, en boligsocial indsats, eller andre lokale organisationer, der har de faglige forudsætninger for at tage sig af rekrutteringen af de udsatte borgere, der egner sig til jobbet.

Du kan læse hele klausulen her

Beskæftigelsesklausulen er en del af det større projekt Social beskæftigelse – byggebranchens guide til at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. 
Udover klausulen er der bl.a. også udarbejdet en ny Social beregner for byggeriet samt et nyt DGNB-kriterie for socialt ansvar.

Kontakt FBSA for yderligere info

Christina Schultz, Sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Mail: cs@fbsa.dk, Mobil: 61 77 59 17

Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, der samler frontløberne i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Sammen med vores godt 100 medlemmer arbejder vi ud fra FNs verdensmål for bæredygtig udvikling for at skabe en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særlig fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, samt finde løsninger på bæredygtigt byggeri på tværs af hele værdikæden. 

Se mere om FBSA’s arbejde her: www.fbsa.dk