Forenkling af sociale klausuler giver store besparelser


Bygherrer og entreprenører har givet håndslag på en række nye paradigmer, der både forenkler og standardisere arbejdet med at tage et socialt ansvar i branchen.

I dag møder entreprenører og deres underleverandører ofte forskellige sociale klausuler hos deres offentlige kunder. Ofte af forskellig juridisk kvalitet. De er typisk formuleret som minimumskrav, der løbende dokumenteres og kontrolleres i byggeprocessen. Det kan være gennem kontrol med medarbejderes timesedler, lønsedler, skattebetalinger osv. Kravene gælder for både entreprenøren og dennes underleverandører – det såkaldte kædeansvar.

Med de nye retningslinjer ensrettes kravene om at udvise samfundsansvar, ligesom de trækkes frem i tilbudsprocessen og bliver en del af en indledende egnethedsvurdering. Fokus er på, hvorvidt entreprenørerne kan overholde og følge processerne frem for om reglerne bliver overtrådt.

Opdager problemerne for sent
Det er Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der står bag de nye retningslinjer. Organisationen tæller 100 forskellige virksomheder og organisationer fra branchen. Formand for foreningen er administrerende direktør i Lejerbo, Palle Adamsen.

”De sociale klausuler har haft for høje transaktionsomkostninger. Desuden opdager vi reelt først problemerne, når skaden er sket, og det måske er for dyrt at oprette en sag og placere et ansvar. Alle i branchen ved godt, at det kan være svært for en entreprenør at have 100 % styr på alle sine underleverandører. Derfor foreslår vi i de nye paradigmer, at leverandørerne i højere grad udvælges og bedømmes ud fra om de lever op til deres processer. Gør de det, kan der ikke forlanges mere,” forklarer Palle Adamsen.

Han glæder sig over, at branchen med de nye paradigmer udviser stor vilje til at løse en fælles samfundsudfordring gennem en proaktiv og strategisk tilgang, hvor fokus ikke er på at finde fejl, men på at opstille nogle gode sunde processer.

Han forventer de nye paradigmer vil tilgodese de virksomheder, der har styr på deres sociale ansvar.

Besparelser at hente hos entreprenørerne
MT Højgaard er meget positive over for de nye paradigmer. Med en omsætning på 6,5 mia. kroner er MT Højgaard en af landets største entreprenørvirksomheder med i alt 4000 medarbejdere. Helle Bro Krogen, Koncerndirektør, udtaler:

”Vi havde 140 tilbudssager i Danmark på over 50 mio. kroner sidste år, hvor vi hver gang skulle forholde os til forskellige klausuler. Det giver en masse ekstra arbejde. Vi er derfor meget opmærksomme på det besparelsespotentiale, de nye paradigmer giver os og vores underleverandører. Konkret vil de nye paradigmer gøre det nemt at forholde sig til betingelserne i det konkrete udbud og opsætte en intern procedure for at honorere kravene. I sidste ende giver det kunderne bedre priser”.

Hun er desuden tilfreds med principperne, som ligger bag de nye paradigmer.

”Det er et område som vi prioriterer meget højt. Alle kan blive snydt i sidste ende. Men med de nye paradigmer, bedømmes vi på, om vi har gjort hvad, vi kan for at opdage det og om vi kan dokumentere det. Så er det fint nok.”

Lettere hverdag i kommunerne
De nye retningslinjer letter dog også hverdagen for de offentlige bygherrer, fortæller udbudschef i Odense Kommune, Cecilie Førby:

”Ingen tvivl om, at de nye paradigmer vil nedsætte transaktionsomkostningerne for både de offentlige ordregivere og for leverandørerne. Det er jo en standardisering, det både professionaliserer området og giver besparelser. De offentlige ordregiver behøver ikke længere bruge tid på at udvikle egne tilgange. Og leverandørerne skal ikke længere rette ind efter forskellige klausuler, men kan indarbejde de fælles regler som standardprocesser og dermed forhåbentligt spare penge.”

Hun er især glad for, at paradigmerne er udviklet i fællesskab mellem bygherrer og leverandører samt at de er gennemarbejdet juridisk.

”Vi er enige om grundlaget. Parterne forstår tilgangen, og det bliver muligt at føre kontrol med de stillede krav.”

Et stort samfundsproblem
Det juridiske fundament er bl.a. sikret ved, at paradigmerne er udarbejdet med hjælp fra førende eksperter hos Beck-Bruun og Horton, to af landets førende advokatvirksomheder. De har begge arbejdet gratis på opgaven.

De to virksomheder oplever masser af udfordringer med de nuværende klausuler og er motiveret af at være med til et løse en samfundsudfordring.

Andreas Christensen, advokat og partner hos Horten, udtaler:

”Alle har hørt om underbetalte polske håndværkere, italienske metroarbejdere, som ikke betaler skat eller problemer med sikkerheden i byggeriet. Men langt de fleste sager hører vi ikke om, fordi parterne opgiver at forfølge dem. Enten fordi ordregiver klausuler er for løst formuleret eller fordi, det er for dyrt i advokatsalær at forfølge dem.”

Hans kollega Claus Berg, advokat og partner hos Bech-Bruun, supplerer:

”Det sociale ansvar i byggeriet er blevet en samfundsmæssig kamplads, hvor alle markerer sig. Det gavner på ingen måde byggeriet. Der bruges alt for mange penge på at være uenige og føre kontrol frem for at skabe fornuftige rammevilkår. De nye paradigmer understøtter en ensartet og dermed genkendelig regulering af krav til samfundsansvar i byggeriet, som alt andet lige vil nedbringe transaktionsomkostningerne ”.

Begge understreger, at selvom det er de sociale og arbejdsmæssige sager, som fylder mest, så indeholder paradigmerne også retningslinjer i forhold til konkurrence, arbejdsmiljø og miljø samt sikkerhed.

Fakta om paradigmer for samfundsansvar
De nye paradigmer for samfundsansvar er en rettesnor for, hvordan samfundsansvar bedst adresseres tidligt i en byggeproces. Paradigmerne indeholder et katalog af muligheder i forhold til at håndtere alt lige fra arbejds- og uddannelsesforhold til sociale og arbejdsmiljømæssige forhold samt forhold omkring fair konkurrence og sikkerhed. Bygherren kan vælge ud fra, hvad der er relevant i forhold til det enkelte udbud.

De nye sociale paradigmer er udviklet, så de passer til forskellige udbudsprocesser. Herunder

 • Paradigme for EU-udbud
 • Paradigme for indkøb omfattet af tilbudsloven
 • Paradigme for indkøb omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet
 • Paradigme for private bygherrer

De nye regler fokuserer på, hvorvidt entreprenører allerede på udvælgelsestidspunktet ser ud til at kunne leve op til kravene omkring samfundsansvar. Med de nye regler belønnes entreprenører, som i højere grad har styr på deres procedurer i forhold til bl.a. at sikre gode ansættelsesforhold - også hos sine underleverandører – og som kan dokumentere det i tilbudsprocessen.

De nye paradigmer fastslår også, at en entreprenør, som har fulgt paradigmerne, men som alligevel oplever brud på de sociale klausuler ikke kan straffes dobbelt både ved at blive dømt fx i arbejdsrettet og ved at blive suspenderet i markedet.

Det er den nye udbudslov, som gør det muligt at for bygherrerne at udvælge virksomhederne ud fra evnen til at håndterer processerne omkring deres samfundsansvar allerede tidligt i tilbudsprocessen. Det kan indføres som et egnethedskriterium eller konkurrenceparameter.

Læs mere om paradigmer for samfundsansvar

Kontaktinformation

 • Tine Lange, projektleder i Foreningen for byggeriets samfundsansvar. Mail: tine.lange@responsible-assets.com, Mobil: 42294000
 • Jesper Malm, kommunikationschef, Bygherreforeningen. Mail: jm@bygherrerforeningen.dk. Mobil: 2291 4161
 • Palle Adamsen, Formand for Foreningen for byggeriets samfundsansvar og adm. direktør i Lejerbo. Mail: paa@lejerbo.dk, Telefon: 38 1212 82
 • Cecilie Førby, udbudschef i Odense Kommune. Mail: cesf@odense.dk, Telefon: 51 15 89 64
 • Andreas Christensen, advokat og partner i Horten. Mail: ac@horten.dk, Mobil: +45 52344226
 • Claus Berg, advokat og partner fra Beck-Bruun. Mail: berg@beckbruun.dk. Mobil: 25263525
 • Ann-Louise Elkjær, kommunikationsdirektør hos MT Højgaard. Mail: ale@mth.dk Telefon: 2033 8693