Bestyrelse


                  bestyrelsen 

Billede: FBSA Arkiv

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 personer samt 2 suppleanter, der vælges på foreningens generalforsamling blandt medarbejdere hos medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer virker i bestyrelsen for foreningens interesser som helhed, og møder derved ikke med mandater fra bestemte medlemsgrupper. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal generalforsamlingen sikre, at der i bestyrelsen er bred repræsentation for medlemsvirksomhederne, herunder at synspunkter fra de største bygherretyper er repræsenterede. 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra bygherrevirksomheder og de øvrige 3 fra rådgivere og entreprenørvirksomheder, samt 2 suppleanter, én fra hver gruppe. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af:

  • Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo (formand)
  • Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef i Odense Kommune (mangler på billedet)
  • Peder Mandrup Knudsen, HR-chef i Metroselskabet (suppleant)
  • Martin Manthorpe, direktør i NCC
  • Martin Skou Heidemann, administrerende direktør, Skou Gruppen (suppleant)
  • Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By og Byg
  • Rikke Gemzøe, kommunikationschef i MOE
  • Vibeke Lydolph Lindblad CEO og partner i Christensen & Co Arkitekter