Verdensmålene gør samfundsansvar vedkommende i NCC


FN’s verdensmål er strategiske pejlemærker for arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar i NCC. Målene kan skabe genklang i hele organisationen og styrker den langsigtede forretning.

Den nordiske entreprenørvirksomhed NCC har arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar gennem mange år, men virksomhedens arbejde tog for alvor fart, da der i 2012 blev ansat en bæredygtighedsdirektør i koncernledelsen. I dag er 12-14 medarbejdere fuldtidsbeskæftiget med at fremme den bæredygtige dagsorden i alle NCCs forretningsområder.

Sundhed, sikkerhed, social inklusion, materiale- og affaldshåndtering samt klima og energi er nu løftet fra at være emner, virksomheden håndterede i dagligdagen, til også at være af strategisk interesse – det er områder, ledelsen vurderer som helt afgørende for NCC’s identitet og konkurrenceposition.

I 2016 kom et ekstra lag på strategien, med introduktionen af FN’s 17 verdensmål. Og det kan få afgørende betydning for forståelsen af NCC’s arbejde, forklarer Vibeke Grupe Larsen, som arbejder strategisk med bæredygtighed og forandringsledelse i NCC’s nye enhed Value Delivery:

”FN’s verdensmål kan i modsætning til de begreber for bæredygtighed, vi plejede at benytte, skabe genklang i hele vores organisation. Fx kan vi nu forklare, hvorfor inklusion er afgørende at arbejde med for NCC. Det har været svært for mange at forstå, at dét er et vigtigt emne for en entreprenørvirksomhed. Men inklusionen får pludselig en helt ny relevans, når den knyttes til verdensmål nr. 10 om at reducere ulighed i verden, og nr. 11, der handler om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.”

I Sverige, hvor NCC har den største del af sin aktivitet, er inklusion helt øverst på dagsordenen, fordi mange bygherrer ønsker at skabe bebyggelser, der er i stand til at inkludere og bygge bro på tværs af kulturer.

”Og når inklusion knyttes til byudvikling, så giver det intuitivt mening, ligegyldig hvor i NCC-koncern man arbejder,” forklarer Vibeke Grupe Larsen.

Gladsaxe NCC3891 645 oixels

Et oplagt sted at starte
At verdensmålene er en fælles ambition for regeringer, virksomheder og civilsamfund, er en anden af målenes helt store styrker, mener Vibeke Grupe Larsen.

”Verdensmålene er ikke udviklet af NCC, men af alle verdens lande, hvilket gør dem til en overligger, der ikke sættes spørgsmålstegn ved.”

NCC har udvalgt ni af målene, som virksomheden særligt arbejder med: nr. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 og 17. Siden 2016 har Vibeke Grupe Larsen sammen med en håndfuld bæredygtighedsansvarlige kolleger stået for at få verdensmålene udbredt og masseret ind i NCC’s sprogbrug og selvforståelse.

”De mål, vi valgte, matchede de indsatsområder, som vi i forvejen havde identificeret som vigtige hos os. Vi havde et oplagt sted at starte.”

Første etape i arbejdet har været at bruge verdensmålene til at bygge bro mellem bæredygtighedsafdelingen og andre afdelinger i NCC – så nøglemedarbejdere i hele koncernen begynder at tale samme sprog.

Strategiske pejlemærker
Vibeke Grupe Larsen forudser, at verdensmålene i endnu højere grad kan blive strategiske pejlemærker for NCC:

”Hvis vi skal være succesrig entreprenørvirksomhed også om 20 eller 30 år, skal vi kunne hjælpe til at løse de helt store udfordringer, som verden slås med. Verdensmålene kan være med til at skærpe både vores risikovurdering og vores forretningsudvikling. Hvis vi kan bidrage til målenes løsning, er der større sandsynlighed for, at vi har en stærk position – også på den lange bane.”

Men arbejdet går ikke altid så hurtigt, som man kunne ønske sig, indrømmer hun. Hverdagens mange her-og-nu opgaver kommer ofte på tværs af at få implementeret de store indsatser.

”Sådan er det i en stor organisation. Tingene tager tid. NCC vil gerne verdensmålene. Det er kun et spørgsmål om tid, før alle medarbejdere kan se deres arbejde i en ny og større sammenhæng, og før vi ledelsesmæssigt bruger verdensmålene til at skærpe forretningen.”

Tre gode råd
På baggrund af NCC’s erfaringer med FN’s verdensmål giver Vibeke Grupe Larsen følgende gode råd til andre, der vil samme vej:

  1. Søg viden om, hvordan andre virksomheder har gjort, inden I selv går i gang.
  2. Vælg nogle få mål, der matcher de områder, virksomheden i forvejen arbejder med, og start der.
  3. Sørg for, at indsatsen bakkes op af den øverste ledelse, og at den forankres i jeres enhed for bæredygtig forretningsudvikling – med kommunikation som hjælpedisciplin.

FN’s verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i New York en hidtil uset ambitiøs udviklings-dagsorden: 17 mål, der sætter kurs mod en re bæredygtig udvikling for både mennesker og kloden frem mod 2030.

Læs mere om de 17 mål på FN’s hjemmeside.