Vedtægtsændring åbner op for studie- og enkeltmedlemskaber


Som noget nyt har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar åbnet op for individuelle medlemskaber, og nu kan studerende og andre enkeltpersoner med tilknytning til branchen melde sig ind i foreningen. Det sker særligt for at bygge bro mellem branchen og uddannelsesinstitutioner 

Teal Business Skills Gradient General Linkedin Banner 1

Billede: FBSA Arkiv

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har nu godt 100 medlemmer. De tæller virksomheder og organisationer fra alle led i værdikæden, store som små. På foreningens generalforsamling den 2. september, blev der stillet forslag om at åbne op for individuelle og studiemedlemskaber. Forslaget blev stillet på baggrund af foreningens Unge Advisory Board, som har efterspurgt initiativer, der styrker brobygningen mellem uddannelsesinstitutioner og branchen.

På generalforsamlingen var der opbakning til forslaget, men ikke tilstrækkeligt fremmødte til at godkende vedtægtsændringen. Den 16. november afholdte vi derfor en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget. Derfor åbner foreningen nu op for, at studerende og enkeltpersoner med relation til branchen, kan melde sig ind i foreningen. Det er håbet, at de med et medlemskab kan gøre sig klogere på byggeriet i praksis og skabe et netværk – både internt mellem studerende og med branchen – og dermed også bidrage til foreningens arbejde.

Det skal være fordelagtigt for både de studerende og branchen, siger bestyrelsesformand i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Palle Adamsen:
”Det er vigtigt for branchen at få den nye generation ordentligt om bord i bygge- og anlægsbranchen. Det kræver både, at de studerende engagerer sig tidligere og at vi som etableret branche giver rum til innovation og får nye øjne på de udfordringer, vi står overfor.”


Praktisk info om de nye medlemskaber

Et individuelt- og studiemedlemskab i foreningen falder i kategorien ’associerede’ og giver dermed adgang til foreningens arrangementer på lige fod med foreningens andre medlemmer – dvs. at du kan få gratis adgang til arrangementer, der kun er for medlemmer, ligesom du kan deltage i betalingsarrangementer til medlemspris. Associerede medlemmer har dog ikke stemmeret til foreningens generalforsamling.  

Et studiemedlemskab er gratis, mens medlemskab for ikke-studerende enkeltpersoner koster 1000 kr. årligt. Vi håber, at I vil være med til at udbrede budskabet om de nye medlemsmuligheder i jeres netværk.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan findes her

Bliv medlem

Er du studerende eller interesseret i branchen, men repræsenterer ikke en virksomhed? Og ønsker du at gøre en forskel for samfundsansvar ved at blive medlem af foreningen? Så send os en mail på info@fbsa.dk med dine kontaktoplysninger, og hvis du er studerende, hvad du studerer og hvornår du er færdig med din uddannelse. *

*Bemærk, at du ved at melde dig ind i foreningen, giver samtykke til, at vi opbevarer dine oplysninger så længe, du er medlem. Du udmeldes automatisk når den studieperiode, du har angivet, udløber.