TEMAMØDE: FN’S VERDENSMÅL I DEN DANSKE BYGGEBRANCHE


FN’s verdensmål skaber stor værdi hos de virksomheder, som har taget fat på at operationalisere målene til konkrete målsætninger. Det i høj grad er de store, internationale virksomheder i branchen, der har ressourcerne til at omsætte de lidt abstrakte mål til strategier og arbejdsgange i dagligdagen.

Den 11. april inviterer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til temamøde om FN’s verdensmål.

På temamødet går vi praktisk til værks. Du får viden om, hvordan FN’s verdensmål kan tilpasses en dansk byggevirkelighed, når en bygherre, en rådgiver og en udførende fortæller, hvordan de arbejder med målene og hvordan de fanger ledelsens interesse.

Vi bruger SDG-verdensmålskompasset, som udgangspunkt for dagens drøftelser, for at du efterfølgende har et godt udgangspunkt til at fortsætte arbejdet hjemme i egen virksomhed.

Program

14.00: Velkomst, program og præsentation af Verdensmålene 

Tine Lange, rådgiver for FBSA

14.30: Hvorfor arbejder virksomheder i byggeriet med FN’s verdensmål?

  • Pension Danmark v. Projektudviklingsdirektør Mia Manghezi
  • Rambøll v. CSR-manager Stine Jeppesen og konsulent Andreas Qvist
  • NCC Nordic områdechef, bæredygtighed, Vibeke Grupe Larsen

15.30: Pause

15.45: Paneldiskussion

Dilemmaer, udfordringer og gode råd til arbejdet med verdensmålene v. Pension Danmark, Rambøll og NCC.

16.45: Afslutning og netværk

Tilmeld dig her