Revideret Charter for Samfundsansvar sendes nu i høring


I takt med et øget fokus på bl. a. FN’s verdensmål de sidste fem år, har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar arbejdet på at aktualisere Charter for Samfundsansvar, hvis aktuelle version nu sendes i høring. Læs det nye charter og send dine bemærkning til os inden d. 6. november for at blive hørt i processen.

 hvadersamfansvaribyggeiret

Grafik: FBSA arkiv

Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030.

Da Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar blev grundlagt for fem år siden, underskrev alle medlemmer et Charter for samfundsansvar, som branchen selv var med til at udvikle med det formål at skabe en sund konkurrence i byggeriet baseret på ordentlige forhold. På fem år har bygge- og anlægsbranchen dog udviklet sig fundamentalt i takt med et stigende fokus på bæredygtighed, hvor der samtidigt har vist sig et behov for at styrke arbejdsmiljø og samarbejdet mellem aktører i branchen.

I samarbejde med foreningens Unge Advisory Board og Arbejdsgruppen for verdensmål har vi derfor revideret charteret, så det svarer til de nutidige udfordringer, byggeriet står overfor med et større fokus på bl. a. diversitet og inklusion og grønt byggeri, som nu sendes i offentlig høring.

Begge grupper har med afsæt i sin stærkt faglige profil arbejdet med at tilføje de målsætninger i Charteret, der er nødvendige, for at sikre, at foreningen tager afsæt i banebrydende forskning, teknologier og samarbejdsprocesser.

Det reviderede charter blev præsenteret på foreningens årsmøde og generalforsamling d. 2. september, hvor foreningens medlemmer fik mulighed for at give deres perspektiver på det første udkast til det nye charter. Nu sendes charteret til høring i forskellige branchefællesskaber og hos øvrige eksperter samt offentligheden inden endelig lancering.

Skal du høres i det nye charter? Du kan læse det her.

Send dine kommentarer til info@fbsa.dk frem til d. 6. november.