Paradigmer for samfundsansvar - præcisering i brug af arbejdsklausulen


Vi har præciseret brugen af arbejdsklausulen i FBSAs paradigmer den 3. oktober. Det betyder, at klausulen nu kan benyttes i to varianter, hvad angår kædeansvar: En variant hvor kædeansvaret gælder uanset entreprenørens beredskab til at modvirke social dumping, og en variant hvor entreprenører, der har udvist rettidig omhu, ikke underlægges kædeansvaret. Konkret er forskellen mellem de to modeller om klausulens stk. 4 benyttes, hvilket fremgår af teksten i kursiv, der ledsager arbejdsklausulen.

Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.