Odense Kommune bygger på tillid – og brunsviger


Odense Kommune hyrer ikke revisorer eller eksterne konsulenter til at tjekke arbejdsforholdene på kommunens byggepladser. Det klarer en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. De færreste af dem handler i ond tro, lyder erfaringen.

Odense Kommune har besluttet, at den arbejdsklausul, alle leverandører til kommunen skriver under på, skal håndteres på linje med kommunens øvrige bygherreopgaver. Det vil sige, at kommunens egne medarbejdere udfører opgaven, og at kontrollen er tillidsbaseret, forklarer udbudschef Cecilie Førby, der har ansvaret for indsatsen.

Tillid betyder, at kommunen går ud fra, at leverandørerne ikke handler i ond tro. Først hvis en afvigelse ikke bliver bragt i orden, eller der direkte er tale om dobbelte kontrakter eller anden form for manipulation, aktiverer Cecilie Førby arbejdsklausulens sanktioner.

Læs hele casen