Test jeres virksomheds samfundsansvar


Nu kan I som virksomhed teste, om I lever op til retningslinjer for samfundsansvar i byggeriet.

Byggeriets parter skal i stigende grad bekymre sig om deres samfundsansvar. Det er blevet et konkurrenceparameter at have styr på fx sociale klausuler og arbejdsmiljøregler. Men det er ikke altid så nemt at overskue regler og love og tilrettelægge dagligdagen, så man lever op til sit ansvar.

Derfor lancerer vi nu et nyt værktøj, hvor det er muligt at teste sig selv med udgangspunkt i foreningens charter for samfundsansvar. Værktøjet giver en god indikation af hvordan man performer, men også input til områder, hvor man kan forbedre sig.

Testen
Det nye testværktøj er bygget op omkring en række relevante spørgsmål til virksomhedernes handlinger og performance. Der spørges bl.a. ind til emner som leverandørkrav, miljø, løn og ansættelsesforhold samt antikorruption. Derefter genererer systemet en samlet rapport, hvor et spindelsvævsdiagram synliggør både styrker og forbedringspotentialer. Testen findes i en lille version med 20 spørgsmål, der er målrettet mindre virksomheder, samt en større version med 48 spørgsmål til branchens store aktører.

Testen er en øjenåbner
Jens-Jacob Paludan, produktionschef i Øens Murerfirma, er et af de medlemmer i FSBA, der har taget testen. Virksomheden har knap 200 medarbejdere og udfører alle former for entrepriser. Han mener, at testen er en rigtig god base for dialog om til tider vanskelige emner: ”Vi fik med testen bekræftet, hvor vi allerede har et robust beredskab, men den var også en øjenåbner på nogle områder. Bl.a. har den været med til at øge opmærksomheden på de krav vi stiller til samarbejdspartnere.”

Strategisk input
Også en af foreningens store rådgivningsvirksomheder, arkitektvirksomheden C. F. Møller, har testet sig selv. Her siger partner og arkitekt, Lone Wiggers: ”Resultatet giver stof til eftertanke og bidrager til en god intern dialog om virksomhedens strategiske udvikling. Testen kan endvidere påpege potentielle forretningsmæssige risici. På den måde er den et godt ledelsesværktøj.”

Test jeres virksomheds samfundsansvar