Nyt redskab om social dumping på vej


Bygherrer og entreprenører har sammen med sekretariatet for FBSA udviklet et nyt redskab med de spørgsmål, der skal besvares, når man vil sikre sig bedst muligt mod social dumping.

”Bygherrer efterspørger i meget høj grad, at vi som entreprenører kan vise, at vi har ordentlige løn- og arbejdsforhold på byggepladserne.” Sådan forklarer Martin Skou Heidemann, direktør for Skou Gruppen, virksomhedens engagement i at udvikle et nyt kontrol- og dokumentationsredskab i forhold til social dumping.

Til historie nyt redskab på vejRedskabet er udviklet på initiativ af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Det bliver fremlagt til diskussion med foreningens medlemmer i efteråret 2017 og offentliggjort i starten af 2018. Foruden Skougruppen har Metroselskabet, Københavns og Odense Kommune, MT Højgaard og Øens Murerfirma været sparingspartner for foreningens sekretariat i udviklingsfasen.

Nuværende 48 timers møder er ikke tilstrækkelige

Ifølge Martin Skou Heidemann er det ikke tilstrækkeligt med de møder, som 3F og Dansk Byggeri afholder inden for 48 timer, når der opstår uenighed om, hvorvidt der finder social dumping sted på en byggeplads:

”Disse møder er for konfrontatoriske og bagudrettede. De duer ikke, hvis man fx som entreprenørvirksomhed gerne vil vise bygherren, at man gør sig umage med at undgå social dumping – og det kan det nye redskab,” siger han. Som direktør for en 170 mand stor tømrervirksomhed lægger han meget vægt på, at redskabet er udviklet i regi af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og i et samarbejde mellem bygherrer og entreprenører.

En af Skougruppens leverandører blev udfaset, efter at Martin Skou Heidemann havde brugt det nye redskabs spørgsmål til at vurdere nogle af virksomhedens leverandører. 

”Jeg regner med, at risikoen for at få en dårlig sag på halsen bliver mindre uden den pågældende leverandør. Og det vil samtidig skabe en helt ny bevidsthed blandt mine byggeledere, når vi fremover screener alle vores leverandører på den nye måde,” siger Martin Skou Heidemann, der regner med, at det er virksomhedens tilbudsfolk, som skal forestå screeningen af underleveran¬dørerne.

Let at bruge nyt redskab
”Jeg er overbevist om, at mange i branchen gerne vil bekæmpe social dumping. Men når man spørger, hvad det konkret indebærer, har ikke mindst de mindre virksomheder svært ved at svare. Med det nye redskab kan enhver håndværker gå skemaet igennem med sin underentreprenør og tage dialogen om, hvorvidt forholdene er i orden,” forklarer Martin Skou Heidemann.

At det er foreningen, der står bag redskabet, vil også gøre det mindre krævende at bruge det, vurderer han: ”Alle parter vil hurtigt genkende de spørgsmål, der stilles; det vil gøre det enklere at overkomme for både entreprenører og bygherrer.

Fra Skougruppens direktør er anbefalingen klar: ”Bare kom i gang! Måske skal nogle af spørgsmålene med tiden opdateres, men det nye redskab er et godt udgangspunkt og en enkel måde at begynde arbejdet på.”

Uenighed om kædeansvaret
Både Skougruppen og de andre entreprenører, der har deltaget i udviklingsarbejdet, håber, at redskabet på længere sigt kan være med til at fjerne kædeansvaret fra arbejdsklausulerne. Det kan David Salomonsen, CSR-chef i Københavns Kommune, dog ikke love:

”Københavns Kommune har truffet en politisk beslutning om at have en arbejdsklausul med et kædeansvar i alle kommunens kontrakter. Jeg ser imidlertid det nye kontrol- og dokumentationsredskab som et stærkt værktøj til at både bygherrer og entreprenører i alle led af kæden kan arbejde med at identificere og nedbringe risikoen for, at der sker overtrædelser af arbejdsklausulen,” forklarer han.

Ifølge David Salomonsen møder kommunen ofte det argument, at kædeansvar er urimeligt, fordi det er umuligt for hovedentreprenøren at kontrollere sine underleverandører.

”Her er det nye redskab meget vigtigt, da det konkretiserer, hvad en kontrol kan indebære, og dermed, hvad der skal til for at nedbringe risikoen for sager. En sådan præventiv adfærd er netop vores formål med at knytte et kædeansvar til kontrakterne,” pointerer han.

Et naturligt næste skridt
I Københavns Kommune vil man gerne tilrettelægge arbejdet med at kontrollere arbejdsklausulen ud fra en risikovurdering:

”Vi vil gerne koncentrere vores indsats om de kontrakter, hvor der er den største risiko for, at klausulen overtrædes. Det hjælper værktøjet os også med at identificere,” siger David Salomonsen.

CSR-chefen kalder redskabet ”et naturligt og nødvendigt næste skridt, når man bruger arbejdsklausuler i kontrakter”. Han peger på, at i jo højere grad, redskabet bliver en branchestandard, jo færre overtrædelser vil vi se, og jo desto nemmere bliver det for entreprenørerne at arbejde med redskabet.

Er du medlem og vil vide mere om det nye redskab, så kan du tilmelde dig:

Arrangement om kontrol af løn- og arbejdsforhold på danske byggepladser den 11. oktober i København