NYT MEDLEM – Teknologisk Institut tilbyder forsknings- og teknologiløsninger baseret på den nyeste viden om samfundsansvar


Foreningen byder velkommen til Teknologisk Institut, der tager sit sociale ansvar alvorligt. Det kommer til udtryk i deres forsknings- og teknologiløsninger, der udarbejdes med afsæt i den nyeste viden om samfundsansvar. Vi glæder os til samarbejdet.

teknologisklille

Billede: Teknologisk Institut

Vi er glade for at kunne annoncere endnu et medlem i FBSA. Det er Teknologisk Institut, der arbejder med forskningsbaserede løsninger, der bl. a. skal give grøn omstilling, bedre indeklima og ansvarlig vækst:

”På Teknologisk Institut er CSR en integreret del af vores aktiviteter og vi tager vores sociale ansvar alvorligt både i relation til vores medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og samfundet generelt. Vores CSR-udvalg udvikler vores strategi om bæredygtighed, som sikrer, at CSR-målene bliver en integreret del af instituttets forretningsdrift,” siger Mette Glavind, direktør for Teknologisk Institut.

Det gør de bl.a. ved at tilbyde forskning- og teknologiløsninger, der er baseret på den nyeste viden om bæredygtighed og samfundsansvar i bred forstand. I den eksterne relation kombineres de samfundsmæssige behov med virksomhedsøkonomiske interesser, og der lægges vægt på udvikling og anvendelse af teknologier, der dels har en positiv betydning for kundens forretning i form af øget omsætning eller reducerede omkostninger, og dels har en positiv betydning for kundens samfundsmæssige påvirkning, fx i form af en ”grøn dagsorden”.

Et af de områder, virksomheden arbejder med, er byggeri og anlæg. Her er der et særligt fokus på den grønne omstilling og cirkulær økonomi – herunder udvikling og dokumentation af byggematerialer med reduceret ressourceforbrug og CO2-emissioner, optimering af holdbarhed og levetid af bygninger og anlæg – blandt andet ved hjælp af digitalisering samt klimaomstilling – herunder ændret byggeskik i forbindelse med klimaændringer. Men porteføljen er bred, fortæller Mette Glavind.

”Vi arbejder også med udgangspunkt i ”den sunde bygning”, herunder et godt indeklima, og vi tror på, at grøn omstilling, globale udfordringer og bæredygtige løsninger går hånd i hånd med ansvarlig vækst, beskæftigelse, global konkurrenceevne og god forretning – også i bygge- og anlægsbranchen.”

Velkommen til! Vi glæder os til samarbejdet.

Læs mere om Teknologisk Institut her