NYT MEDLEM – SmartGuard sikrer dit projekt


 Foreningen har fået nyt medlem i sikringsvirksomheden SmartGuard. Vi byder stort velkommen og glæder os til samarbejdet.

SMGsort

SmartGuard er en landsdækkende sikringsvirksomhed indenfor temporære, proaktive og værdiskabende sikringsløsninger. Virksomheden henvender sig primært til bygge- og anlægsbranchen, hvor de fokuserer på at projektere løsninger, så byggeriet kan levere til tiden og indenfor de aftalte økonomiske rammer. Derudover arbejdes der hver dag på at skabe tryghed for kunder, minimere uforudsete hændelser fra bl. a. ulykker, vandalisme og tyveri:

”Vores interesse- og fokusområder i relation til vores medlemskab af Byggeriets Samfundsansvar er særligt med vægt på de sociale og arbejdsmæssige aspekter af CSR. Vi ønsker at være en aktiv bidragsyder og medspiller i forhold til kampen mod social dumping, herunder synliggøre og dokumentere kædeansvaret i byggeprocesserne og sikre opfyldelsen af arbejdsgivernes sociale forpligtelser og de enkelte medarbejderes kvalifikationer,” siger Casper Wilken, CEO i SmartGuard.

Herudover leverer virksomheden systemer til registrering, dokumentation og kontrol i forbindelse med uddannelses- og kursuskrav, brug af lærlinge m.m. og dermed overholdelse af de myndighedskrav, vilkår og betingelser, der stilles i hverdagen:

”Vi ser frem til at dele vores viden og erfaringsudveksle med de øvrige medlemmer i Byggeriets Samfundsansvar og glæder os således til at være en del af foreningen og bidrage aktivt til en samfundsansvarlig ejendoms- bygge- og anlægsbranche i Danmark,” afslutter Casper Wilken. 

Velkommen til! Vi glæder os til samarbejdet. 

Læs mere om SmartGuard her