NYT MEDLEM: Entreprenør skaber merværdi funderet i bæredygtighed


Entreprenør vil skabe merværdi gennem en tværfaglig tilgang til bæredygtighed. Vi byder velkommen til Adserballe & Knudsen.

  IMG 0328

  Billede: Adserballe & Knudsen. Stueetagen lukkes på Adserballe & Knudsens nye hovedkontorbygning i sensommeren 2019.

I denne tid er der et stort fokus på at mobilisere et kriseberedskab i branchen. Nogle har fået ekstra travlt, og vi er alle vågnet op til en ny virkelighed. Da vi mener, at det især er i situationer som denne, at vi har brug for samfundsansvarlige virksomheder, tillader vi os at bringe en god nyhed. Foreningen har nemlig fået nyt medlem i entreprenøren Adserballe & Knudsen, som ønsker at leve op til deres samfundsansvar.

Adserballe & Knudsen er byggeentreprenører med et særligt fokus på bæredygtighed og værdibaseret samarbejde i byggeriet. Blandt virksomhedens kernekompetencer er store renoverings- og nybygprojekter i hoved- og totalentreprise samt tømrerarbejder i fag- og hovedentreprise, mens porteføljen over bæredygtigt byggeri i CLT er stadigt voksende:

Vi forventer, at vi vil se en stigende efterspørgsel på CLT de kommende år. Byggeriet råber på mere træ, og det giver en gylden mulighed for bygherre for at forbedre sit byggeris CO2-aftryk. For at forbedre vores eget aftryk i relation til verdensmål 13 må vi imidlertid selv reducere på andre områder. For hvad byggeriet skrues sammen af, er jo uafhængigt af vores eget CO2-forbrug,” siger kommunikationschef Ane Vestbjerg.

I Adserballe & Knudsen arbejdes der aktivt med FN’s verdensmål, og virksomheden er i fuld gang med at kortlægge sin bæredygtighedsindsats efter disse. I den forbindelse arbejder virksomheden med alle verdensmål, men har strategisk fokus på fire udvalgte mål i relation til klimaforandringer:

Med medlemskab i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har vi en forventning om at komme den målsætning nærmere. Vi har brug for inspiration og tværfaglighed og håber at få mulighed for at diskutere bæredygtighed i byggeriet både bredere og dybere på tværs af sektorer, komme med vores input og blive udfordret på vores måder at tænke og arbejde,” slutter Ane Vestbjerg.

Vi byder stort velkommen i foreningen og glæder os meget til det fremtidige samarbejde.