NYT MEDLEM – BAUHERR udfylder rollen som ansvarlig bygherre


Foreningens nye medlem BAUHERR hjælper virksomheder og institutioner der skal have bygget nyt, men som ikke har en etableret bygherrefunktion. FBSA byder velkommen.

 C8P7292 3

Billede: BAUHERR

BAUHERR udfylder rollen som bygherre og bygherrerådgiver via et aktivt lederskab med fokus på merværdi i udviklingen af et projekt.

Med omfattende erfaring fra store byggerier, udviklingsbyggerier såvel som mere strategiske og ledelsesmæssig assistance til bygherrer, er medlemskabet af foreningen for Byggeriets Samfundsansvar ideelt:

”Vi er bygherre, og vi vil gerne tage det ansvar der følger med. Målet er at hjælpe bygningsejere og deres partnere med at øge værdien af investeringer i fast ejendom,” siger Peter Fangel Poulsen, partner i BAUHERR.

Arbejdet med at udfylde bygherrerollen består bl.a. i feasibility studies, programudvikling, arkitekt- og projektkonkurrencer, rådgiversamarbejde, myndighedshåndtering, udbud af rådgivning og entrepriser, samarbejde og styring i byggefaserne, helt frem til byggerierne tages i brug.

Særligt FBSA’s dagsorden for antikorruption er vigtigt for organisationen:

”Korruption er en opførsel, der alvorligt undergraver økonomien, bæredygtig udvikling og effektiviteten af international og national handel ved at fordreje konkurrencen til skade for forbrugere og virksomheder. Derfor ønsker vi at støtte op om et branchesamarbejde mod netop det,” afslutter Peter Fangel Poulsen.

Velkommen til foreningen, vi glæder os til samarbejdet.

BAUHERR udfylder rollen som bygherre og bygherrerådgiver via et aktivt lederskab med fokus på merværdi i udviklingen af et projekt.

Med omfattende erfaring fra store byggerier, udviklingsbyggerier såvel som mere strategiske og ledelsesmæssig assistance til bygherrer, er medlemskabet af foreningen for Byggeriets Samfundsansvar ideelt:

”Vi er bygherre, og vi vil gerne tage det ansvar der følger med. Målet er at hjælpe bygningsejere og deres partnere med at øge værdien af investeringer i fast ejendom,” siger Peter Fangel Poulsen, partner i BAUHERR.

Arbejdet med at udfylde bygherrerollen består bl.a. i feasibility studies, programudvikling, arkitekt- og projektkonkurrencer, rådgiversamarbejde, myndighedshåndtering, udbud af rådgivning og entrepriser, samarbejde og styring i byggefaserne, helt frem til byggerierne tages i brug.

Særligt FBSA’s dagsorden for antikorruption er vigtigt for organisationen:

”Korruption er en opførsel, der alvorligt undergraver økonomien, bæredygtig udvikling og effektiviteten af international og national handel ved at fordreje konkurrencen til skade for forbrugere og virksomheder. Derfor ønsker vi at støtte op om et branchesamarbejde mod netop det,” afslutter Peter Fangel Poulsen.

Velkommen til foreningen, vi glæder os til samarbejdet.