NYT MEDLEM – BARK understøtter byggeriet gennem stærk analytisk tilgang


 FBSA byder velkommen til BARK rådgivning, som understøtter byggeriets aktører med stærk faglig sparring på udviklingsprojekter.

 

                        BARK LOGO BLUE RGB 002

 

En veludviklet strategi bygger fundamentet for den omstilling, der er nødvendig i dagens byggebranche. Det gør det nemmere at træffe de rette beslutninger, inden der tegnes og bygges.

Rådgiveren BARK centrerer sig om at udvikle strategier, planer og analyser for bygninger, byer, kommuner eller større områder. Med afsæt i stedets kvaliteter og muligheder, skaber de det strategiske grundlag for en bæredygtig udvikling på landet og i byerne.

”For os handler samfundsansvar om at tænke eksisterende byggeri og kvaliteter med i den langsigtede udvikling og om at involvere borgere og andre aktører i udviklingen. Om at skabe adgang til naturen og kulturarven uden at slide den ned. Om at tage højde for fremtidens klimaudfordringer. Og om at sikre grundlaget for projekternes økonomiske og miljømæssige bæredygtighed – både på kort og lang sigt,” siger administrerende direktør, Sara Line Bohn.

Arbejdet tager afsæt i viden om bygningskultur, by- og landdistriktsudvikling, som sparres med relevante aktører og sættes i kontekst af den politiske dagsorden og generelle samfundsmæssige tendenser.

Vi glæder os til at kunne bruge BARK som sparringspartner for at fremme en mere bæredygtig byggebranche.