Nyt evalueringsværktøj på vej


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har fået bevilliget midler af Boligfonden Kuben, til at udvikle et evalueringsværktøj, der gør det muligt for virksomheder at evaluere deres indsats inden for samfundsansvar.

Det nye værktøj skal både kunne benyttes internt i en virksomhed, til at sætte mål og evaluere indsatser samtidig med, at det også skal kunne benyttes til at vurdere andre virksomheder og samarbejdspartnere.

Det nye evalueringsværktøj skal bygge på formater og anerkendte redskaber til at evaluere samfundsansvar, men bliver tilpasset byggebranchens virksomheder, da det tager udgangspunkt i de seks principper for samfundsansvar i foreningens charter.

Værktøjet forventes færdigudviklet primo 2017, det bliver digitalt og enkelt at anvende.