Nyt barometer kortlægger verdensmål i udbud


 Nyt barometer skal kortlægge hvordan projekter positionerer sig på FN’s verdensmål i konkurrencer og udbud.

vm barometer eksempel1

Grafik: Bygherreforeningen

Arkitektforeningen er gået sammen med Bygherreforeningen om udarbejdelsen af et barometer, som har til formål at kortlægge indsatsen for at integrere de forskellige verdensmål i projekter til konkurrencer og i udbud af byggerier.

Barometeret er udviklet for at skabe et fælles fundament for fremtidige udbud ved at etablere en fælles målestok for verdensmålene på projekter, så målene i højere grad kan blive indlejret i den danske byggebranche.

Helt praktisk fungerer barometret ved at det bydende team udfylder barometret gennem en vurdering af alle verdensmål, hvor de tildeles en værdi på en skal fra 0 til 5 point. Herefter uddybes værdien i en kort forklaring. Resultatet illustreres i en grafisk figur som vist på billedet øverst i artiklen. Her bliver det tydeligt hvor projektet placerer sig på de forskellige verdensmål, både individuelt i forhold til hinanden, samt hvordan projektet samlet kan præsenteres til bedømmelse i udbuds- eller konkurrenceprocessen.

Redskabet er frit tilgængeligt for bygherrer, rådgivere og arkitekter samt bydende teams.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har sammen med Arkitektkonkurrencerdk ApS og KADK fungeret som sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af redskabet.

Læs mere om eller afprøv barometret her