Ny overenskomst med fokus på social dumping


Byggeriet indgik i sidste uge ny overenskomst, som har stort fokus på samfundsansvar og social dumping.

Overenskomsten pålægger bl.a. entreprenøren et øget ansvar for transparens i forhold til underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Bl.a. får tillidsmanden på byggepladsen nu ret til at begære oplysninger om løn- og arbejdsvilkår hos underentreprenørerne.

Aftalen øger muligheden for samspil mellem bygherren og arbejdsmarkedets parter og kan forhåbentlig medvirke til at nedbringe behovet for kontrolforanstaltninger i kontraktrelationen mellem bygherrer og entreprenører, vurderer advokat og partner hos Horten, Andreas Christensen, der til dagligt rådgiver i mange udbudsprocesser i byggeriet.

”Generelt har hovedentreprenøren fået et større ansvar for, at deres underentreprenører overholder overenskomsten og er nu forpligtet til at tage en række forholdsregler for, at underentreprenører har ordnede forhold. For Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar spiller den nye overenskomst godt sammen med de paradigmer, der for nyligt blev udarbejdet for udbud med samfundsansvar. Her kan bygherren vælge mellem to tilgange som enten giver leverandørerne et ”fuldt kædeansvar” eller et krav om at de agere med ”rettidig omhu” i forhold deres samfundsansvar og lever op til en række krav”, forklarer Andreas Christensen.

I de nye paradigmer er der også udviklet mekanismer, som giver bygherren mulighed for at læne sig op ad afgørelser i det fagretlige system ved tvister om løn- og arbejdsvilkår, hvilket vil være en naturligt tilgang i forhold til at håndtere tvister på en byggeplads.

Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.