Ny netværksgruppe om kontrakter og samarbejde


FBSA har både udarbejdet Paradigmer for samfundsansvar i udbud og et dokumentations- og kontrolredskab med gode råd til, hvordan din virksomhed kontrollerer arbejdsforholdene hos underleverandører. Som opfølgning på FBSA’s to temamøder i første halvår af 2018 med fokus på samarbejdet med leverandører, opstarter vi nu et nyt netværk, hvor foreningens medlemmer kan mødes og drøfte udfordringer og løsninger på tværs af branchens aktører.

Selv om der gennem de senere år har været stigende fokus på social dumping og arbejdsforhold på byggepladserne, så dukker der stadig sager op, hvor underleverandører har underbetalt medarbejderne, eller hvor arbejdsforholdene ikke er i orden. Det er både et problem for de pågældende medarbejderne, men også for de mange virksomheder i branchen, der har fokus på at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, da social dumnping ikke skal være et konkurrenceparameter. Alle i branchen ved godt, at det kan være svært for en entreprenør at have 100 % styr på alle sine underleverandører. 

Paradigmerne for samfundsansvar, som FBSA har udarbejdet, opfordrer derfor til, at samfundsansvar indgår tidligt i udbudsprocessen, så tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav. Men krav og kontrakter gør det ikke alene. Kontrakten bør følges op af løbende kontrol og dialog med leverandører, som mest effektivt udføres ud fra en risikobaseret kontrol med udvalgte leverandører.

Denne praksis har flere bygherrer allerede indført. Eksempelvis har Københavns Kommune siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kommunens kontrakter og i 2014 indgik de samarbejde med et eksternt indsatsteam, der har kontrolleret arbejdsforholdene hos kommunens leverandører. Ved årsskiftet oprustede kommunen yderligere med et nyt, internt indsatsteam, der bl.a. er mere til stede på byggepladserne og foretager mere målrettede kontroller. Denne indsats har bl.a. ført til, at der nu findes fejl i næsten halvdelen af alle kontroller. Se nærmere om indsatsen her

Netværksgruppen er åben for alle medlemmer af FBSA, der arbejder med kontrakter og kontrol af leverandører, og som har lyst til at erfaringsudveksle og styrke indsatsen for ordentlige arbejdsforhold på danske byggepladser. Hvis du allerede har erfaringer med FBSA's redskaber eller gerne vil høre mere om disse og sparre med andre fra byggebranchen om den gode kontrol og samarbejdet med leverandører, så meld dig til gruppen.

Det første møde i gruppen afholdes onsdag d. 26. september fra kl. 14.00-16.00 i Bygherreforeningen, Borgergade 111, København K.

Du kan stadig nå at melde dig til, hvis du har lyst til at deltage i netværksgruppen. Send en mail til sekretariatsleder Christina Schultz på cs@fbsa.dk eller ring på 61 77 59 17, hvis du vil høre mere.