MT Højgaard: Bæredygtig produktivitet bør være varemærke for den danske bygge- og anlægsbranche


MT Højgaard vil være med forrest, når det handler om at fremme produktiviteten i den danske bygge- og anlægsbranche. Men det er ikke nok at være produktiv i gængs forstand. Produktiviteten skal være bæredygtig, så byggeriet både skaber værdi for bygherren, virksomheden og for det omkringliggende samfund – herunder også miljøet.

Visionen er indlysende, mener Salgsdirektør i MT Højgaard John Sommer. Udfordringen er at ændre de indgroede vaner og måder at gøre tingene på i bygge- og anlægssektoren. Bæredygtig produktivitet kræver en helhedsorientering, der indebærer, at et byggeri både skal vurderes på dets opførelsesomkostninger, på omkostningerne til den videre drift såsom vedligeholdelse og energiforbrug og påvirkning af det omkringliggende samfund. Det stiller krav til en ny form for samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører.

Læs casen