Meningsløse nedrivninger bør undgås i ghettoplan


Byggebranchen vil gå meget langt for at undgå meningsløse nedrivninger, som følge af regeringens ghettoplan, siger flere parter op til dagens store konference i Tingbjerg. Konferencen er arrangeret af FBSA, og her fremlægges bl.a. de første planer for den københavnske bydel.

Selvom nedrivning er et muligt scenarie for at skabe en ny beboersammensætning i mange udfor-drede boligområder, så vil det være et frygteligt spild af ressourcer, siger bl.a. arkitektvirksomhe-dernes brancheorganisation Danske Arkitektvirksomheder samt interesseorganisationen Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i en fælles udmelding. Udmeldingen er kommet op til FBSAs meget efterspurgt konference, som i dag afholdes i Kulturhuset i Tingbjerg. Bydelen er at finde på listen over de hårdt belastede boligområder, og står derfor på regeringens såkaldte ghettoliste.

I dag samles næsten 150 byggefolk, for at høre, hvordan tre berørte boligforeninger, herunder Tingbjergs boligforening, vil leve op til regeringens krav, der bl.a. lyder at kun 40% af byggeriet i ghettoområderne må være almennyttigt i 2030.

En femtedel af Danmarks befolkning, svarende til en million danskere, bor i almene boliger. Herunder er 50.000 beboere registrerede på ghettolisten. Nu skal landets i alt 15 boligforeninger, der optræder på ghettolisten, præsentere planer for, hvordan de gennem ændringer i byggeriet også kan ændre beboersammensætningen og mindske sociale udfordringer.

Op til dagens konference, har FBSAs sekretariatschef, Christina Schultz, oplevet en stor interesse for arrangementet, og mange forventningsfulde folk fra branchen, må grundet en lang venteliste undvære dagens mange spændende oplæg fra bl.a. KAB, Lejerbo og Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen. Om dagens debat og de potentielle nedrivninger siger Christina Schultz:

”I en tid, hvor vi er nødt til at balancere vores beslutninger i forhold til fremtidens miljø og klimaudfordringer vil det mest samfundsansvarlige og bæredygtige helt klart være at bevare de velfungerende bygninger og måske endda at bygge til. Det vil give en belønning på flere fronter – miljømæssigt og socialt”.