Lejerbo: En præcis standard for bæredygtigt byggeri


Lejerbo har i mange år arbejdet med energioptimering og sociale rammer for byggeriet og intensiverer nu dette arbejde – med visionen om at blive blandt de førende inden for bæredygtigtbygger. Det har allerede resulteret i fire byggerier, der er certificeret efter den internationale DGNB-standard.

Lejerbo har valgt den internationale standard DGNB som ramme for sit arbejde, fordi den passer særlig godt til boligforeningens dna. Standarden kræver langsigtede og helhedsorienterede løsninger for både miljø, sociale forhold og økonomi. Den giver point inden for kriterier som energiforbrug, affaldshåndtering, indeklima, anlægsudgifter, driftsøkonomi og mange flere. DGNB måler på hele byggeprocessen herunder inddragelse af interessenter og flugter derfor rigtig godt med beboerdemokratiet i de almene boligforeninger.

Læs casen