Støt op om Statement for diversitet i byggeriet!


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer Statement for større kønsdiversitet, som skal skubbe på for, at bygge- og anlægsbranchen står sammen om en mere divers medarbejderskare. Støt op og skriv under på Statement for Diversitet nu! 

js DK

Billede: JS Danmark

Kvinder udgør halvdelen af befolkningen, og er ikke en minoritet. Desværre er det ikke gældende i bygge- og anlægsbranchen. Andelen af kvinder i byggeriet har de sidste 20 år kun udgjort ca. 10% af de beskæftigede – heraf er under 10% i ledelsesfunktioner og kun 4% af håndværkerne er kvinder! Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har nedsat et Ambassadørkorps, som aktivt arbejder for at sætte diversitet på dagsordenen. Men vi kan ikke gøre det alene – og derfor har vi brug for endnu flere til at rejse en debat og skabe en ny kultur, så vi i fællesskab kan styrke diversiteten og rekrutteringen til branchen. Det gør vi gennem dette statement for diversitet, som vi opfordrer alle til at skrive under på: 

STØT OP OM: STATEMENT FOR STØRRE KØNSDIVERSITET I BYGGERIET

Vi vil arbejde for større kønsdiversitet

  •  Vi vil fra vores respektive positioner sætte fokus på emnet, stille spørgsmål og belyse udfordringerne i projekter, på arbejdspladser, uddannelser og i debatten generelt.

Vi vil have kulturforandring

  • Den dominerende omgangstone, jargon og værdier i byggebranchen er de maskuline; der skal være en mere differentieret kultur og måder at omgås hinanden på; sikre retningslinjer i forhold til håndtering af sexisme og krænkelser, og der skal sættes fokus på inkluderende kommunikation.

Vi vil støtte op og sige fra

  •  Vi støtter op ved at give emnet opmærksomhed. Det skal være i orden at sige fra og sige nej til upassende tilnærmelser og kommentarer, også på tværs og opad i hierarkier og uafhængigt af magtdistance.

Du kan personligt, eller som virksomhed/organisation underskrive Statement for Diversitet i byggebranchen her

Så er du med til at sætte fokus på ønsket om større kønsdiversitet i byggebranchen, og vi vil gøre dig opmærksom på kommende arrangementer. 
Del gerne denne Statement på sociale medier med brug af #KvinderiByggeriet og invitér andre fra dit netværk til at slutte op. 

Læs mere om diversitet i byggeriet i vores rapport "Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet".

Se vores Ambassadørkorps for diversitets refleksionsfilm over, hvorfor vi i højere grad bør snakke diversitet i byggeriet her. Vi har lavet en med et opråb til branchen og en med et opråb til kvinder, både dem, der allerede er, og dem, der gerne vil ind i branchen.