Kom til premiere på verdens første cirkulære boligbyggeri


På vores temamøder om cirkuært byggeri  præsenterer vi bl.a. business casen, den nyeste teknologi og de indledende erfaringer fra opførelsen af Circle House, som bliver verdens første cirkulære boligbyggeri i den almene sektor. Lejerbo og 30 partnere fra byggebranchen står bag initiativet, som kan have stort internationalt potentiale.

Byggeriet er en af klodens store råstofforbrugere. Med udsigt til øget ressourceknaphed og stigende råstofpriser, er der derfor stort potentiale i at gøre byggeriet mere bæredygtigt og arbejde med cirkulære tilgange.

De nye markedsmuligheder er netop en af baggrunden for at Lejerbos og 30 partnere nu udvikler verdens første almene boligbyggeri, bygget efter cirkulære principper. Når Circle House med 60 boliger uden for Aarhus står færdige i 2020 vil 90 % af byggematerialerne være genanvendelige og derfor have et langt mindre ressourcetryk end tilsvarende byggerier.

En række af parterne bag byggeriet Circle House vil på vores temamøde fortæller om de nye byggeteknologier, markedsmuligheder og udfordringer ligesom der fremlægges en analyse af de lovgivningsmæssige udfordringer i forhold til at udvikle den cirkulær tankegang yderligere. Desuden præsenteres en række cirkulære forretningsmodeller.

Målgruppe

Temamødet er en unik mulighed for at få indblik i det nye projekt og konkret viden cirkulært byggeri.Du får viden om cirkulære byggeteknologier, cirkulære forretningsmodeller og udfordringerne i de lovgivningsmæssige rammevilkår. Mødet er relevant for alle aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri: Bygherrer, rådgivere, entreprenører, materialeleverandører samt branchens beslutningstagere.

Program

11.00-11.15: Velkomst
Introduktion til Circle House og hvorfor det blev placeret i Lisbjerg ved Århus.
Bente Lykke Sørensen, Chef for Bolig og Udvikling, Århus Kommune.

11.15-12.30: Hvad er Circle House?
Kasper er medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi og bidrog med bogen “Building a Circular Future” til at få cirkulært byggeri på dagsordenen.
Kasper Guldager, direktør GXN.

12.30-13.00: Let frokost

13.00-13.30: Hvorfor 60 boliger efter cirkulære principper?
Lejerbos perspektiver i at producere boliger med ensartede byggeklodser efter bæredygtige principper.
Gerti Axelsen, byggechef i Lejerbo.

13.30-14.15: Forretningsmodeller og værdikæder for cirkulært byggeri
Sofie Gildsig og Ina Dam, Hildebrandt & Brandi.

14.15-15.00: Rammevilkår for cirkulært byggeri
Henriette Soja, advokat og partner i Horten Advokatselskab og Erik Lauritzen, Lauritzen Advising..

15.00-15.30: Netværk blandt de udstillede byggetekniske løsninger for Circle House

Læs mere og tilmeld dig torsdag den 16. november i Aarhus

Læs mere og tilmeld dig mandag den 4. december i København