Klausuler vs. partnerskaber - udfordringer og potentialer


Dette var omdrejningspunktet for et ERFA arrangement af Metroselskabet og Region Hovedstaden i sidste uge. Her samledes 70 mennesker for at udveksle og drøfte erfaringer med uddannelsesklausuler og frivillige sociale partnerskaber

Metroselskabets direktør Louise Høst styrede slagets gang i diskussionen af, hvordan man bedst får praktikanter på offentlige byggerier. Louise Pihl, Underdirektør i Dansk Byggeri, Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef i Odense Kommune, Faglig sekretær Steen Boesen fra 3F, Peter Rahbæk Juel, Sekretariatschef Byg til Vækst på Fyn og Tine Lange, faglige rådgiver i Foreningens for Byggeriets Samfundsansvar deltog alle som oplægsholdere.

Blandt de vigtigste diskussioner var, hvordan bygherren bedst dimensionerer det antal elever, der er relevant at kræve på det enkelte byggeri, så der bliver tale om uddannelsesrelevant arbejde for alle elever.

Cecilie Førby fra Odense Kommune fortalte, hvordan kommunen går i dialog med markedet via en høringsportal forud for et udbud, så de herigennem kan få tilpasset og justeret de forslag, som de har regnet sig frem til.

Steen Boesen fra 3F fremførte, at der altid burde være 10% elever ud af en given gruppe medarbejdere på et projekt. Praktikpladsmangelen er stadig et samfundsproblem, der ligger langt oppe på Christiansborgs dagsorden og hos arbejdsmarkedets parter. Ifølge ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangler 10.000 elever fra erhvervsuddannelserne en praktikplads.

Dansk Byggeri beskrev hvordan kommuner kunne få et meget bedre samarbejde omkring praktikpladser og rekruttering af elever, ved at indgå frivillige partnerskabsaftaler. Trods konkurrencestyrelsens vejledning i brugen af uddannelsesklausuler, har Dansk Byggeri nu 40 kommuner, der har indgået frivillige partnerskabsaftaler i stedet for klausuler.

Diskussionen nåede vidt omkring de mange udfordringer, der knytter sig til praktikpladsdiskussionen, og den vil fortsætte på næste møde, der bliver hos Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar d. 1. november 2016, hvor første udkast til en vejledning i brug af uddannelsesklausuler og frivillige partnerskabsaftaler skal diskuteres. Vejledningen er udviklet på baggrund af en lang række interviews med aktører i branchen, der hver især definerer, hvad der er god praksis og hvad der er udfordringer.