Invitation til "Erfaringer med uddannelsesklausuler og frivillige sociale partnerskaber"


Vi viderebringer her en invitation fra to af foreningens medlemmer Metroselskabet og Region Hovedstaden.

Metroselskabet og Region Hovedstaden inviterer alle medlemmer af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til deres ERFA-arrangement, hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter indgår i paneldebat. Derefter går panelet i dialog med deltagere om, hvordan klausulerne og partnerskaberne virker i dag, samt hvilke udfordringer og potentialer man møder.

En større analyse om emnet er igangsat, og på mødet præsenteres nogle af de centrale pointer derfra. Ved mødet nedsættes desuden en ERFA-gruppe, ved godkendelse af kommissoriet, der fremsendes forinden ERFA-mødet.

Det sker torsdag den 25. august 2016 kl. 14.00-16.00, Metroselskabets Lokaler på Metrovej 5, 2300 København S.

Tilmelding sker til Metroselskabets Arbejdsmarkeds- og Erhvervskonsulent Bo Rasmussen bor@m.dk senest mandag den 8.august 2016.

Arrangementet er gratis.