INVITATION: FORPREMIERE PÅ NYE VEJLEDNINGER TIL AT UNDGÅ SOCIAL DUMPING


Alle kedler kører på fulde damp i byggeriet. De nyeste prognoser viser, at vi skal tilbage til 00’erne for at finde et højere aktivitetsniveau. Byggeriets evne til at håndtere de travle tider med bl.a. et øget antal udenlandske medarbejdere åbner bl.a. for nye udfordringer med at sikre ordentlige arbejdsvilkår til de ansatte og undgå social dumping.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har derfor samlet medlemmer på tværs af branchen og udvikler nu to nye vejledninger med værktøjer til at kontrollere løn- og arbejdsforhold på danske byggepladser. En til bygherrer og en til entreprenører. En fælles tilgang til en fælles udfordring vil gøre det nemmere og billigere for alle parter at komme problemerne til livs.

Vi inviterer derfor alle vores medlemmer til en eksklusiv forpremiere på de nye værktøjer. Formålet er på den ene side, at vise tankerne bag arbejdet, men lige så meget at få endeligt feedback fra jer medlemmer i forhold til, hvordan værktøjerne kan fungere i praksis. Vi præsenterer værktøjerne på et møde den 11. oktober i København.

Begge vejledninger bygger på foreningens paradigmer for samfundsansvar og på erfaringer fra en række bygherrer og entreprenører, der arbejder systematisk med at kontrollere leverandørers løn- og arbejdsvilkår.

Vejledningerne ledsages af tre enkle værktøjer;

  1. Et risikoskema, der hjælper med at afklare, hvem der især bør kontrolleres
  2. Et spørgeskema, som viser, hvad kontrollen kan fokusere på
  3. En tjekliste til, hvordan den kan foregå i praksis

Arrangementet er kun for medlemmer.

Se program og tilmeld dig workshoppen i København den 11. oktober