Odense kommunes kontrol af arbejdsforhold - nu på video


70 repræsentanter fra bygherrer, rådgivere og entreprenører diskuterede arbejdsklausul og modeller for kontrol og dialog i Odense Kommunes festsal den 26. oktober. Odense Kommunes model er filmatiseret i tre videoer á ca. 4 minutter, som havde premiere til arrangementet. Videoerne viser, hvordan Odense Kommune indgår dialog med entreprenørerne på kommunens byggepladser, og hvorfor man her har valgt selv at stå for kontrollen af arbejdsklausulen.

OBS: videoerne kræver, at du har Adobe Flash installeret - download gratis her

 

 

 

Overfor Odense Kommunes model fremlagde Københavns Kommune og Metroselskabets deres modeller, som blev flittigt diskuteret hele eftermiddagen.

Trods forskelle var der fælles syn på en række forhold:

  • Arbejdsklausulen skal være så præcis som muligt og sanktionerne proportionale med overtrædelserne
  • Kontrol skal primært ske, når der er mistanke
  • Dialog og oplysning er lige så vigtigt som kontrol
  • Samarbejde med arbejdsmarkeds parter og det arbejdsretslige system er afgørende

Kædeansvar, næste generation af arbejdsklausuler og muligheden for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold også gennem udvælgelse af entreprenører – i prækvalifikationen og tildelingskriterier – blev udpeget som emner for videre diskussion.

I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar følger vi op på dette med flere arrangementer i det kommende år.

Vi håber, at videoerne kan tjene som inspiration, og at formidlingsformen gør det oplagt at dele dem.