God kommunikation er nøglen til løsninger under Corona-krisen


Når mennesker bliver udsat for pres, nedsættes den rationelle hjernefunktion til 50 %. Coronakrisen afkræver derfor ledere at udvise stor empati og en evne til at kommunikere med medarbejdere under stort pres.”

22084350 80C1 4D32 82EC 68E213064E7B 1 201 a

Billede: FBSA

Sådan lød budskabet fra Pelle Nilsson, direktør og partner i Resonans Kommunikation, til Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars webinar Sådan skabes god dialog på byggepladsen trods Corona-krisen.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som forsøger at holde samfundsøkonomien i gang trods Corona-krisen. Men selv om vi skal stå sammen - hver for sig - så skaber risikoen for smittespredning også en masse bekymring på landets byggepladser. Det fører til udfordringer og kræver konstruktiv dialog, både internt i organisationerne og eksternt mellem virksomheder på byggeprojekter.

Vi inviterede derfor Pelle Nilsson, direktør og partner i Resonans Kommunikation og Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo og bestyrelsesformand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til at dele erfaringer og gode råd til beredskabsledelse og kommunikation. 

Krisen får det bedste frem i os

Mennesker reagerer intuitivt når kriser rammer. Du har sikkert oplevet at få lyst til at samles med andre om at finde nye kreative løsninger, men samtidigt have svært ved at strukturere arbejdsdagen hjemmefra, eller måske er dine tanker fyldt med bekymringer for dine nære.

”Folk vil rigtig gerne stå skulder om skulder, men der skal ikke ret meget til, før de reagerer uhensigtsmæssigt,” påpeger Pelle Nilsson.

Faktisk viser undersøgelser, at når mennesker er under enormt pres, arbejder den rationelle del af hjernen på nedsat funktion med helt op til 50 % i forhold til normal kapacitet, når den skal modtage og bearbejde information. Så hvordan skaber vi en god dialog på byggeprojekterne, til online teams-møder og virksomheder imellem i en tid, hvor befolkningen gør deres bedste, men har svært ved at finde fodfæste?

I den forbindelse fremhæver Pelle Nilsson tre gode råd til din krisekommunikation:

Øg din empati. Hav tålmodighed med dine medarbejdere og kollegaer, og sørg for at have en aktiv kontakt til dem på daglig basis.

Vær præcis i dine instrukser. Når hjernen arbejder på nedsat kapacitet, er det ekstra vigtigt at videregive klare, korte og præcise instruktioner. Du kan derudover bede om en bekræftelse eller en gentagelse for at sikre, at beskeden er modtaget. Til sidst er det en god idé at følge op på aftalen på skrift.

Skab en kultur med god kommunikation. Her handler det om at være gode mod hinanden, have empati og opfordre til at sprede budskabet. Du skal også være opmærksom på at nedsætte strafudmålingen, hvis modparten ikke opfylder aftalen. Vi står alle i samme situation og gør vores bedste for at samarbejde. 

Lejerbo i ubetrådt terræn

Palle Adamsen kan nikke genkendende til de tre råd fremsat af Pelle Nilsson. Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, havde det for Lejerbo et meget større omfang end forventet, og ligesom alle andre, stod han med spørgsmålet: Hvad betyder det for mig og for vores ledelse?

Da Lejerbo hev sin beredskabsplan frem, indeholdt den detaljerede planer for bl. a. brand og terrorsikkerhed, men intet om virusudbrud. Organisationen måtte derfor starte med at definere opgaven.

For Lejerbo betød det først og fremmest to ting: 1) at bidrage til at begrænse smitten blandt deres mange beboere og medarbejdere, og 2) at opretholde kritiske og prioriterede funktioner, såsom huslejeopkrævning, IT og synlighed i beboerområderne.

Administrerende direktør Palle Adamsen fortæller, at det var en bevidst strategi ikke at udforme specifikke regler og gode råd i starten af krisen:

”Det var vigtigt for mig, at vi ikke alle skulle agere Corona-overlæger. Vi fulgte myndighedernes udmeldinger og kørte løbende beredskabsledelse på den baggrund. Jeg er sikker på, at om ti år, kan vi alle huske tilbage på den dag, Danmark lukkede ned. Og så vil der helt sikkert være en beredskabsplan for virusudbrud til den tid,” siger Palle Adamsen.  

Hvad kan vi lære af Corona?

I en branche, som ofte bliver beskyldt for en hård tone og mange juridiske slagsmål når byggesager går galt, kunne man ved udbruddets indtog frygte en tendens til, at de mange aktører i byggeprojekterne ville beskytte sig selv og negligere branchesamarbejde. Men Lejerbo har faktisk oplevet stor velvilje til at samarbejde og finde nye måder at kommunikere på, så byggeprojekterne ikke går i stå.

På brancheniveau er der også etableret Det Rådgivende Byggepanel for almene boligorganisationer, som BL - Danmarks Almene Boliger har etableret sammen med Dansk Byggeri, BAT Kartellet, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Dansk Erhverv, Bygherreforeningen og Landsbyggefonden. Det er endnu et stærkt signal om, at branchen er gået sammen om at løse udfordringerne med nye, innovative løsninger, som vi kan gøre brug af i fremtiden.

”Måske kan det her lære os, at man godt kan samarbejde uden at råbe ad hinanden. Men det kræver, at vi tager problemerne op, når vi igen står i fredstid,” afslutter Pelle Nilsson.

Webinaret sluttede med en fælles hyldest til sammenholdet mellem den danske håndværker- og byggebranches mange aktører, som i en svær tid spiller en afgørende rolle i at holde landets økonomi over vande.