Generalforsamling 2018 - fokus på forretningsorienteret samfundsansvar, produktivitet og bundlinje


På årsmødet den 15. maj sætter vi forretningsdrevet samfundsansvar på dagsordenen.

Her bliver du klogere på hvordan jeres samfundsansvarlige aktiviteter skaber værdi for jeres forretning, miljø og mennesker samtidig med det vendes til en konkurrencefordel.

Når samfundsansvar tænkes ind i forretningsstrategien og bliver en del af kerneforretningen giver det størst gevinst – både for virksomheden og samfundet. Derfor sætter vi spot på forretningsdrevet samfundsansvar og hvordan I medlemmer styrker jeres konkurrenceevne og vækst samtidig med I skaber sociale og miljømæssige fremskridt for samfundet.

Program
12-13 Sandwich
Netværk med de andre medlemmer over en sandwich.

13:00 Velkomst
FBSA’s formand, Palle Adamsen byder velkommen til årsmødet og gennemgår dagens program.

13.05 En ny standard for sikkerhed og produktivitet
Jakob Thomasen giver indblik i, hvordan fokus på arbejdsmiljø resulterede i et fald i ulykkesfrekvens samtidig med en stigende produktivitet hos Mærsk Oil.

13:35 Byggeri med samfundsperspektiv
Henrik Mielke fortæller, hvordan Enemærke & Petersens arbejde med samfundsansvar gavner både byggeprocessen og virksomheden.

14.05 Workshop
Med foreningens charter som omdrejningspunkt faciliteres gruppedrøftelser om forretningspotentialer og risici i forhold til at påtage sig et større samfundsansvar.

14:45 Pause

15:00 Den formelle del – generalforsamling 2018
FBSA’s formand, Palle Adamsen, beretter fra året, der er gået. Derudover præsenteres hovedlinjerne for foreningens arbejde i det kommende år, og der gennemføres valg til bestyrelsen.

16:00 Foreningens arbejde i det kommende år
Workshop hvor I medlemmer drøfter hvilke aktiviteter, netværk og arbejdsgrupper foreningen skal søsætte i det kommende år.

16:30 - 17:00 Snak og snacks
Hils på bestyrelsen og fortsæt snakken med de øvrige medlemmer over et glas vin.

Oplægsholdere
Jakob Thomasen er tidligere CEO hos Mærsk Oil, hvor han bl.a. fik sat sikkerhed, produktivitet og kvalitet øverst på den strategiske dagsorden og fik gjort arbejdsmiljø til Mærsk Oils topprioritet. Siden Jakob forlod Mærsk Oil har han ud over en række bestyrelsesposter arbejdet med at overføre sin erfaring med sikkerhed, arbejdsmiljø og produktivitet til andre brancher som coach og rådgiver gennem sit firma JBT Consult. Jakob fortæller om sin erfaring med en radikal forbedring af sikkerhed, arbejdsmiljø og produktivitet.

Henrik Mielke er Adm.direktør CEO for Enemærke & Petersen a/s.
Hos Enemærke & Petersen er socialt entreprenørskab et stærkt forankret begreb i organisationen – og udgangspunktet for deres CSR-indsats. E&P definerer det sociale entreprenørskab som sociale indsatser, der giver en merværdi tilbage til samfundet, de involverede mennesker og til sig selv. De vil gerne være med til at sætte fokus på den store både menneskelige og økonomiske gevinst, alle vinder ved, at virksomheder gør en social indsats.

Tilmeld dig generalforsamlingen her