Generalforsamling 2017


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar holdt sin fjerde generalforsamling i går, den 9. maj, hvor ca. 50 af branchens toneangivende bygherrer, rådgivere og entreprenører var samlet.

Indledningsvist lancererede foreningen et nyt værktøj, hvor det er muligt at teste sig selv med udgangspunkt i foreningens charter for samfundsansvar. Værktøjet giver en god indikation af hvordan man performer, men også input til områder, hvor man kan forbedre sig. Værktøjet har længe været efterspurgt af medlemmerne, der tog godt imod den nye test.

På selve generalforsamlingen vedtog medlemmerne hovedlinjer for det kommende år:

  • Afholdelse af arrangementer og cases om bl.a.: FN’s verdensmål, cirkulære byggeteknologier, Cirkulære forretningsmodeller og rammevilkår samt dokumentation og kontrol af løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne.
  • Facilitering af arbejdsgrupper, som kan udvikle fælles paradigmer og værktøjer. Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med dokumentation og kontrol af løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne. Arbejdet bliver fulgt op af møder med Dansk Byggeri, 3F og medlemmer. Medlemmer opfordres til at komme med input til emner og deltage i de kommende arbejdsgrupper
  • Formidling af best practice og redskaber

Herudover er foreningen partner i verdens første cirkulære byggeri og involveret i projektet Circle House. Resultater herfra formidles på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fik to nye medlemmer, idet Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef i Odense Kommune og Marianne Madsen, byggedirektør i Orbicon blev valgt ind.

Afslutningsvis var ordet frit og Metroselskabets stabschef Peder Mandrup Knudsen udtrykte sin positive oplevelse af foreningen således:

”I Metroselskabet og Hovedstadens Letbane får vi meget ud af vores medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Det gør vi både på seminarerne og i arbejdsgrupperne, hvor vi sidder sammen med rådgivere og entreprenører for at løse konkrete udfordringer. Det er særlig værdifuldt, fordi det giver et indblik i hvilke tiltag, der fungerer i praksis på markedet.”

Indehaver af entreprenørvirksomheden Skougruppen, Martin Skou Heidemann supplerede med følgende udsagn om sit medlemskab af foreningen:

"Jeg oplever, at vi i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lytter til hinanden, når vi udvikler redskaber f.eks. til at kontrollerefor social dumping. Det giver stor mening for os, at benytte muligheden for at være med til at udforme redskaber til branchen i direkte samarbejde med bygherrerne."