Gå-hjem møde om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling


En entreprenør, en rådgiver og en materialeproducent foretæller om deres arbejde med verdensmålene.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015 og er blevet kaldt den mest ambitiøse plan nogensinde. Verdensmålene og de tilhørende 169 delmål skal frem mod 2030 løse de mest akutte og eksistentielle problemer for kloden og dens befolkning og sikre os en bæredygtig verden.

Med ansvaret for ikke mindre end 30% af de samlede globale ressourcer, 40% af det globale energiforbrug og op til 30% af de samlede globale drivhusgasser, spiller byggesektoren en afgørende rolle i forhold til at mindske klimaforandringerne. Dertil kommer, at branchen er vurderet til at være den branche, der med færrest omkostninger kunne reducere sit energiforbrug.

Men hvad kan den enkelte virksomhed gøre og hvordan?

Vi har inviteret 3 af byggebranchens førende virksomheder i Danmark til at fortælle om, hvordan de bidrager til FN’s verdensmål, og hvordan målene udvikler deres virksomheder.

Se mere i invitation og program eller tilmeld dig her