Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar søger praktikant til udfoldelse af verdensmålene i byggeriet 


Interesserer du dig for CSR, diversitet og inklusion samt grøn bæredygtighed? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en praktikant til implementering af verdensmålene i byggeriet. 

bhf juni 2020 1

Den danske byggebranche er i rivende udvikling, men står samtidig for 40% af CO2 udledningen og godt 30% af affaldet i Danmark. Det medfører en række alvorlige udfordringer for klima og miljø, som vi sammen må løse for at gøre branchen bæredygtig. Samtidigt er vi en udfordret branche når det kommer til at skabe et inklusivt arbejdsmiljø, både på lederniveau og ude på byggepladserne. Den hårde tone skræmmer ikke kun potentielle kvindelige medarbejdere væk, men også unge mænd, der kalder på medbestemmelse. Det kan give udfordringer med at levere den innovation og nytænkning, som der så kraftigt er brug for, bl.a. for at kunne sikre en grøn omstilling i byggeriet.

FBSA samler omkring 100 af byggeriets frontløbere. Sammen tager vi de store udfordringer op, når vi arbejder for at integrere social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i den danske bygge-, anlægs-, og ejendomsbranche.

I en branche med stigende efterspørgsel på grønne løsninger og tiltag, som kan sikre ordentlige arbejdsforhold i byggeriet, flere lærepladser og inddragelse af udsatte borgere i byggeprojekter, er der nok at tage fat på. Og vi har brug for hjælp.

Vi tilbyder derfor en praktikantstilling, hvor hovedformålet er at hjælpe os med at omsætte verdensmålene til byggeriet – gennem bl. a. arrangementer, oplysning og projektudvikling.

Hvad kan vi tilbyde? 

Du får indgående viden om bæredygtig udvikling – både socialt, økonomisk og miljømæssigt i byggeriet. Herudover får du bred adgang til netværk i bygge- og anlægsbranchen, da vi arbejder med hele værdikæden: bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og materialeleverandører samt studerende på tværs af fagligheder.

Du vil primært indgå i vores nye projekt om diversitet og inklusion på arbejdspladsen samt koordinering og udvikling af vores tre arbejdsgrupper. Konkret vil du få erfaring med alt fra fundraising, foreningsdrift og projektudvikling til afholdelse af kurser og arrangementer. I 2022 vil følgende indsatser være i fokus i foreningen: Roadmap for verdensmål, projekter omhandlende cirkulær økonomi, menneskerettigheder i byggeriets leverandørkæder samt vores Unge Advisory Board, som skal udfordre vanetænkningen i branchen.

Som praktikant hos FBSA vil du få et stort ansvar og medbestemmelse over opgaverne, samt mulighed for at sætte dit præg på den retning, foreningen skal bevæge sig i. 

Du vil blive en del af en flad organisation på havnefronten i København. Vi sidder sammen med Bygherreforeningen i BLOX, så du vil være en del af et kontorfællesskab med 30 dygtige og engagerede kollegaer, hvor vi sætter pris på socialt samvær og fagligt engagement.

Hvad forventer vi af dig? 

Vi forventer, at du er i gang med en kandidat. Din studieretning er ikke afgørende, men kunne være indenfor samfundsvidenskab, kommunikation, forretningsudvikling eller lignende. Vigtigt er, at du generelt har interesse i temaer som diversitet, bæredygtighed, foreningsdrift og byggeri. Erhvervserfaring er et plus, men ikke en nødvendighed.

Du skal være organiseret og kunne manøvrere i et dynamisk miljø med mange forskellige slags opgaver. Vi arbejder ofte på tværs af teams, ligesom medlemshåndtering er en vigtig del af arbejdet. Derfor er det vigtigt, at du er udadvendt og glad for at kommunikere – både skriftligt og mundtligt.

Praktikopholdet er som udgangspunkt fuld tid (37 timer/uge) og løber fra start august 2022 til ultimo december 2022 eller januar 2023. Timetal og den præcise praktikperiode kan aftales nærmere, så det passer med studieforløb og -krav. Praktikopholdet giver mulighed for et vederlag på op til 3000kr om måneden.

Lyder det som noget for dig? 

Send en ansøgning og dit CV til info@fbsa.dk hurtigst muligt og senest den 15. maj. Vi afholder løbende samtaler, så skriv hellere til os i dag end i morgen.

Hvis du vil høre mere, er du også velkommen til at kontakte sekretariatschef Christina Schultz på tlf. 61 77 59 17, eller læs mere på www.fbsa.dk.

Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation. Sammen med vores mere end 100 medlemmer arbejder vi for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de sociale forhold i branchen, udarbejde løsninger på udfordringerne med miljø og klima gennem bl. a. cirkulært byggeri og samtidigt skabe værdi for alle byggeriets parter.