FBSA: Stop social dumping før det starter


”Det er tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi deler erfaringer og sparrer med hinanden”, sagde Dorthe Høegsberg fra kontrolenheden mod social dumping i Odense Kommune til FBSA og Bureau Veritas’ arrangement den 12. december i Bygningskulturens Hus. Til arrangementet debatterede de mere end 30 deltagere, hvordan vi bedst forebygger social dumping, som forårsager forringelser af løn- og arbejdsvilkår på mange danske arbejdspladser.

Sager med social dumping er gennem de seneste år landet på avisforsider landet over. Emnet udgør derfor ikke kun en risiko for sanktioner på bundlinjen, men kan også give dybe hak i en virksomheds omdømme. Så hvordan sikrer man sig som virksomhed mod at blive fanget i disse sager, og hvor udbredt er problemet?

Søren Kaj Andersen nyhed 650x387px

Øget organisering og brug af arbejdsklausuler

Kampen mod social dumping har oplevet fremskridt de sidste 10 år, fortalte Søren Kaj Andersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), som var en af oplægsholderne på mødet. Udbredelsen af arbejdsklausuler og organiseringen af østeuropæiske lønmodtagere har, ifølge Søren Kaj Andersen, haft en stor indflydelse. Udsigten til at blive trukket igennem mediemøllen og truslen om sanktioner har også været væsentlige årsager til et øget fokus på social dumping.

Søren Kaj Andersen mener dog at en større tværnational indsats kan være hæmmet af, hvad han betegner som en mistillidskultur, hvor både danske og udenlandske virksomheder er skeptiske overfor hhv. det danske system og udenlandske virksomheders intentioner. Denne barriere kan i værste fald lægge hindringer i vejen for et bredt nationalt og internationalt samarbejde indenfor social dumping.

Stop social dumping før sager opstår

Københavns Kommune har, som en af Danmarks største bygherrer, i flere år arbejdet med at reducere social dumping på deres byggeprojekter. Ifølge CSR-chef David Salomonsen, afhænger succes af om man formår at arbejde proaktivt ud fra en risikobaseret tilgang til leverandørerne. I Københavns Kommune bekæmper de derfor social dumping ved at foretage screeningsbesøg på byggepladserne, ved at spørge udenlandske medarbejdere til deres lønvilkår, og ved at lave dokument-kontrol. I sager om social dumping sanktionerer Københavns Kommune op til ½ promille af et projekts entreprisesum.

HOFOR fortalte på mødet om deres erfaringer fra en sag, hvor danske stilladsarbejdere blokerede indgangen til udbygningen af Amagerværket pga. beskyldninger om social dumping. Sagen blev en dyr affære, da blokaden umuliggjorde arbejdet på kraftvarmeværket i en længere periode. HOFOR har nu iværksat en række tiltag, som skal bekæmpe social dumping hos underleverandører, så de tidligt i processen kan identificere og sikre, at der bliver levet op til danske arbejdsvilkår.

Sparring og værktøjer nytter noget

Dagens inspirerende oplæg blev fulgt op af en god debat blandt deltagerne. De gik også hjem med mere viden om de Paradigmer for Samfundsansvar, som FBSA har udviklet til bygherrer og entreprenører, der kan bruge disse til at sætte krav om samfundsansvar i kontrakter. De fik også præsenteret FBSA’s Kontrolredskab, som giver konkrete bud på, hvordan du kan følge op på dine leverandører i praksis.

FBSA

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en interesseorganisation, som tilbyder virksomheder, organisationer, regioner og kommuner mulighed for at mødes og dele erfaringer. Derudover tilbyder FBSA en række værktøjer og brugbar viden til at øge samfundsansvaret hos byggeriets aktører til gavn for branchen, slutbrugere og samfundet som helhed.

Medlem?

Er I ikke allerede medlem af FBSA, så bliv det og vær med næste gang. I kan bl.a. også deltage i vores Netværksgruppe for Kontrakter og kontrol, som mødes fire gange i 2019 for at sparre og erfaringsudveksle om den gode og effektive kontrol. Næste møde afholdes den 15. januar fra kl. 14.00-16.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, København K.

For mere info kontakt sekretariatsleder Christina Schultz på: cs@fbsa.dk eller mob. 61 77 59 17.