FBSA søger nye deltagere til Arbejdsgruppen for Verdensmål og Unge Advisory Board


Interesserer du dig for verdensmål, bæredygtighed og byggeri? Og ønsker du at gøre en forskel for implementeringen af bl. a. FN’s 17 verdensmål i den danske bygge- og anlægsbranche? Vi søger nu nye deltagere til Arbejdsgruppen for verdensmål og FBSA’s Unge Advisory Board.

   0    Billedelille

   Billeder: FBSA arkiv

Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030.

For at takle disse udfordringer søger vi nu nye kræfter til foreningens netværksgrupper Unge Advisory Board og Arbejdsgruppen for verdensmål, som begge har arbejdet hårdt med FBSA’s nye Charter for Samfundsansvar og Roadmap for Verdensmål.

Netværksgrupperne har deltagere fra alle led af byggeriets værdikæde, som er gået sammen om et mål: at skabe handling i bygge- og anlægsbranchen for en bæredygtig fremtid.

Arbejdsgruppen for Verdensmål mødes i gennemsnit fire gange årligt og vil det næste år arbejde videre med projektet Roadmap for Verdensmål.

Unge Advisory Board består af unge under 35, som mødes 4-7 gange årligt og vil det næste år bl. a. arbejde med blogindlæg, arrangementer og at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner og branchen.

Begge grupper kræver en relevant faglig baggrund samt medlemskab i foreningen for deltagelse.

Lyder det som noget for dig eller en af dine kollegaer? Så kontakt os på info@fbsa.dk med kontaktoplysninger og en kort tekst om kandidaten.

Læs mere om Arbejdsgruppen for verdensmål og Unge Advisory Board her