FBSA partner i verdens første cirkulære byggeri


Helt konkret kommer byggeriet til at bestå af 60 boliger uden for Aarhus. Boligerne ventes at stå færdige i 2020 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært boligbyggeri. Projektet skal demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd og er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje (MUDP).

I dag kan 40 pct. af den globale opvarmning relateres til byggeriet, og i Danmark ved vi, at 30 pct. af de samlede affaldsmængder stammer fra byggeriet. Primært fordi vi simpelthen ikke har fokus på, hvordan materialerne kan skilles ad og bruges på ny. Og så findes der endnu ikke nogen standarder for, hvordan man kan værdisætte genanvendeligt byggemateriale i et længere tidsperspektiv.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen fået udarbejdet en analyse af Danmarks potentialer og barrierer inden for cirkulær økonomi. Analysen viser, at cirkulært byggeri kan blive hjørnestenen i Danmarks fremtidige bæredygtige økonomi. Og byggeindustrien fremhæves som den branche, hvor potentialet og effekterne er størst.