FBSA i medierne


DR har de seneste dage afdækket en historie om en jysk entreprenørvirksomheds behandling af østeuropæiske medarbejdere, der angiveligt er blevet underbetalt, og hvor der er tegn på at virksomheden har brugt skuffeselskaber til at ansætte folk. Foreningen benyttede lejligheden til at omtale paradigmer for samfundsansvar i udbudsprocessen, der netop er blevet lanceret.

I forbindelse med omtalen er en række af foreningens medlemmer blevet fremhævet i artiklen Kommuner, regioner og byggefirmaer indfører fælles regler mod lønfusk i byggeriet på DR.dk, som værende blandt de aktører, der er blevet enige om et nyt, fælles regelsæt i byggeriet.

Det er vigtigt for os at pointere, at de nye paradigmer for samfundsansvar er en frivillig rettesnor for, hvordan samfundsansvar bedst adresseres tidligt i en byggeproces. Paradigmerne indeholder et katalog af muligheder i forhold til at håndtere alt lige fra arbejds- og uddannelsesforhold til sociale og arbejdsmiljømæssige forhold samt forhold omkring fair konkurrence og sikkerhed. Bygherren kan vælge ud fra, hvad der er relevant i forhold til det enkelte udbud.

Paradigmerne tager udgangspunkt i foreningens charter og er blevet til efter ønske fra en bred kreds af foreningens medlemmer. Undervejs i tilblivelsen er der afholdt interviews og workshops med en række af foreningens medlemmer og repræsentanter for branchen, således at vi nu har præsenteret de paradigmer, der nyder størst mulig opbakning.


Introduktion til paradigmer for samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har i samarbejde med advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun og med støtte fra Realdania, udviklet et sæt paradigmer, der kan hjælpe bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet har været foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Materialet er tilpasset forskellige indkøbsprocesser, og findes således i fire udgaver:

  • Paradigme for EU-udbud
  • Paradigme for indkøb omfattet af tilbudsloven
  • Paradigme for indkøb omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Paradigme for private bygherrer

Vi anviser med paradigmerne en vej til, hvordan samfundsansvar bedst indgår på et så tidligt tidspunkt i processen, at tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav. Dermed kan samfundsansvar blive et dynamisk og forretningsmæssigt anliggende for entreprenører, rådgivere og andre leverandører til byggeriet.

Vi er opmærksom på, at en lang række bygherrer – ikke mindst offentlige – bruger klausuler i kontrakterne. Det være sig arbejds-, uddannelses- og sociale klausuler. Derfor er kontraktkrav også en del af de udviklede paradigmer, hvor bestræbelsen har været at imødekomme flest mulige af de synspunkter og krav, som eksisterende klausuler er blevet mødt med.

Paradigmerne er bygget op, så man som bygherre kan vælge, hvilke temaer man ønsker at adressere, og hvor i udbudsprocessen man finder det mest hensigtsmæssigt at sætte ind. Paradigmerne er hermed et katalog af muligheder, hvor det vil være op til den enkelte bygherre at vurdere egnethed og proportionalitet i forhold til det konkrete byggeprojekter. Det er vores håb, at paradigmerne vil føre til genkendelige måder at regulere samfundsansvar på, som mange bygherrer vil benytte, for herigennem at mindske transaktionsomkostningerne hos både bygherrer og tilbudsgivere.

Læs mere om paradigmer for samfundsansvar