FBSA sætter fokus på cirkulært byggeri


De næste 40 år vil der blive bygget lige så meget, som der hidtil er bygget gennem hele menneskehedens historie. En stor andel af de nye boliger vil blive bygget i udviklingslande, men i Danmark forventes antallet af boliger ligeledes at stige dramatisk - bl.a. fordi vi bor anderledes og familieformerne ændrer sig. Denne udvikling tvinger os til at tænke i nye baner og skabe mere bæredygtige forretningsmodeller. Det satte FBSA fokus på til et debatarrangement om perspektiverne for cirkulært byggeri med afsæt i regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi og erfaringerne fra Circle House projektet.

Med næsten én million beboere og udgifter til drift og vedligehold på 26 mia. kr. er den almene sektor et af de områder i Danmark med det største potentiale for at teste og gennemføre nyskabende projekter. Den udfordring har Lejerbo taget op via Circle House projektet.

Circle House projektet

Med projekt Circle House arbejder Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) sammen med bl.a. Lejerbo, GXN Innovation, MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), samt Aarhus Kommune og afprøver i praksis potentialet i at bygge mere bæredygtigt.

CircleHouseDemonstrator 122617 nyhed 600x389px

Circle House er verdens første almene boligbyggeri, som bygges efter principperne i cirkulær økonomi, hvor målsætningen er, at 90% af boligernes materialer kan genanvendes uden værditab. Projektet er opstartet i foråret 2017 og vil, når det står færdigt i 2020, bestå af 60 almene boliger i Aarhus, som er udviklet med over 50 virksomheder fra den danske byggebranche på tværs af værdikæden.

FBSA lægger grundstenene

FBSAs bidrag til projektet er to analyser af forretningsaspektet i cirkulært byggeri. En undersøgelse af de lovgivningsmæssige barrierer for cirkulært byggeri, samt en rapport om de nye forretningsmodeller, som den cirkulære tankegang i byggeriet kan føre med sig. Læs analysen af de lovgivningsmæssige barrierer og mulighed ved cirkulært byggeri og rapporten om scenarier, trends og forretningsmodeller indenfor cirkulært byggeri.

En væsentlig konklusion fra undersøgelserne er bl.a., at der ikke er direkte lovgivningsmæssige barrerier for at bygge cirkulært, men der er en række uudnyttede muligheder i lovgivningen, som kan øge incitamentsstrukturerne til at tage denne tankegang mere til sig i branchen.

Circle House-projektet bygger på en inddragende proces, hvor alle byggeriets aktører har haft besøg af en projektgruppe for at indsamle forslag til mere cirkulært byggeri. Alle indspark er efterfølgende samlet i bogen ”101 handlinger” der kan gøre dansk byggeri cirkuært. Find bogen "101 handlinger".

Tre lovforslag skal bane vejen

Processen har ført til til udarbejdelsen af tre konkrete lovforslag, der skal styrke cirkulært byggeri, og som allerede er videregivet til miljøminister Jakob Ellemann-Jensen med en opfordring til at tænke byggeriet mere cirkulært.

Circle House er forhåbentlig kun starten på en bølge af både politik og praksis, som tildeler den cirkulære tankegang en fast plads i dansk byggeri.

Circle House er støttet med 6.9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.