Fagbevægelsen er væsentlig interessent på byggeprojekter


De dele af fagbevægelsen, der repræsenterer byggearbejdere (BAT), er væsentlige interessenter for både bygherrer og entreprenører, samt for rådgivere, når de repræsenterer bygherrer.

Den danske model betyder, at BAT og arbejdsgiverorganisationerne inden for byggeriet ofte spiller en aktiv rolle i forbindelse med større byggesager. Derfor vil det altid være væsentligt at indgå dialog med de organisationer, der repræsenterer byggearbejderne på bygherrens/entreprenørens byggeplads.

Læs casen