Erfaren CSR-leder i spidsen for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar


FBSA har ansat Christina Schultz som ny sekretariatschef. Dermed bliver det erfarne kræfter, som fremover skal sikre, at bæredygtige løsninger og ordentlige arbejdsforhold bliver en naturlig del af forretningsgrundlaget i byggebranchen. Den nye frontfigur kommer fra en tilsvarende stilling i Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).

Christina Schultz tiltræder den 1. august som ny sekretariatsleder for FBSA. Hun har siden 2006 stået i spidsen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Sammen med en bestyrelse bestående af topledere fra dansk erhvervsliv har hun rådgivet beskæftigelsesministeren om jobskabelse for socialt udsatte og arbejdet på at udbrede socialt ansvar i flere danske virksomheder.

Formand for FBSA og direktør i Lejerbo, Palle Adamsen, siger om foreningens nye sekretariatsleder:

Det er med stor glæde at jeg kan annoncere ansættelsen af Christina Schultz. Ansættelsen er en del af en overordnet strategi og et gearskifte i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og jeg er overbevist om, at Christina med sin faglige baggrund kan medvirke til en helt ny udviklingsperiode i foreningens liv.

I FBSA skal hun bl.a. være foreningens talerør og sørge for, at foreningen får en stemme i byggebranchen. Desuden skal hun sammen med foreningens bestyrelse skitsere nye udviklingsmuligheder i form af nye projekter, nye initiativer eller indsatser. Christina Schultz bliver nu den første sekretariatsperson, som kan arbejde fuld tid på foreningen. Indtil videre har foreningen været drevet af bestyrelsen i samarbejde med eksterne konsulenter.

Christina Schultz ser meget frem til de nye udfordringer:

Jeg ser frem til at blive en del af en aktiv bevægelse i byggebranchen og vil arbejde for, at samfundsansvar indgår som en naturlig del af virksomhedernes forretningsudvikling. Hidtil har jeg især haft fokus på de sociale og arbejdsmæssige aspekter af CSR, og disse er fortsat vigtige i byggebranchen, så vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft, men jeg det som en væsentlig agenda også at få miljøet på dagsordenen.

Den nye sekretariatschef fortsætter:

Temaer som cirkulære byggeprocesser og bæredygtighedscertificeringer vinder udbredelse, og vi kan hjælpe med at skubbe på den udvikling og gøre det til forretning for både de store virksomheder og de helt små. Jeg vil tage udgangspunkt i medlemmernes behov og udvikle foreningen i tæt dialog med dem og den øvrige branche.

Christina Schultz har en baggrund som Cand. Scient Soc. fra Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sin karriere arbejdet med CSR. Bl.a. i Novo Nordisk, Human Rights & Business afdelingen på Institut for Menneskerettigheder og senest i Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.