Dialog og timing er afgørende for arbejdsklausulers succes


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar satte i et online seminar onsdag den 6. maj 2020 fokus på arbejdsklausuler med Horten Advokatpartnerselskab og Odense Kommune. Her fik vi en indflyvning på, hvorfor dialog og timing er afgørende for klausulernes succes.

Kommuner og regioner investerer for mere end 300 mia. kr. årligt. Der er altså stort potentiale for at sætte en høj standard for samfundsansvar i udbudsprocessen. Og 90 % af kommunerne inkluderer da også arbejdsklausuler i udbudsmateriale.

Men undersøger man hvor mange af klausulerne, der rent faktisk bliver håndhævet, er billedet et helt andet. Og ifølge Andreas Horten, partner i Horten Advokatpartnerselskab, kan klausulerne gøre mere skade end gavn, hvis kravene ikke håndhæves:

”Det er nogle gange dem, som er villige til at svindle mest, som vinder de store opgaver, fordi de regner med, at klausulerne ikke bliver kontrolleret. Det er samfundsmæssigt virkelig skadeligt, for når vi først har skabt en syg kultur, tager det årtier at få vendt.”

Derfor understreger Andreas Christensen, at dialog mellem de underskrivende parter tidligt i processen er helt afgørende for, at klausulerne kommer til at virke efter hensigten. På den måde sikres gennemsigtighed i processen og en ordentlig forventningsafstemning, hvilket skaber bedre resultater, end hvis man kun stiller rigide krav gennem en skriftlig aftale.

Også når der udføres kontrol, bør dialog være central for processen, mener Nicolai Nordquist fra Kontrolenheden i Odense Kommune:

”Mange ude på byggepladserne ved faktisk ikke, at der er en arbejdsklausul i spil. Men ofte er der en god dialog med både ledelsen på pladsen og medarbejderne, siger han og fortsætter: ”Der er ingen, der synes, at det er rart at se kollegaer være involveret i noget uldent.”

Enheden i Odense Kommune udfører 200-300 besøg om året og understreger, at problemerne oftest findes blandt underentreprenørerne. Det kan både være danske og udenlandske virksomheder, der ikke har orden i løn og arbejdsvilkår, men det vedrører næsten altid udenlandske medarbejdere, som er ansat i virksomheden. Derfor er det ekstra vigtigt, at man som bygherre og ikke mindst entreprenør holder øje med sin værdikæde.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Paradigmer for Samfundsansvar er et af de værktøjer, du kan tage fat i for at sikre ordentlige arbejdsvilkår hos leverandører. I samspil med løbende dialog i processen, både med leverandører og andre parter i værdikæden, skaber de et godt fundament for en god kultur i den danske byggebranche.