Deltag i arbejdsgruppe om verdensmålene


                                            

Grafik: FN Verdensmålene 

Som resultat af diskussioner på årsmødet og generalforsamlingen opretter FBSA en arbejdsgruppe, som skal sætte fokus på verdensmålenes rolle i byggeriet. 

Formålet med gruppen er at samle en række aktører på tværs af værdikæden til udveksling af erfaringer, idéer og udarbejdelse af konkrete værktøjer til brug for foreningens medlemmer.

Arbejdet i gruppen vil sætte fokus på følgende:
• Koble verdensmålene til FBSA’s Charter for samfundsansvar
• Udvælge konkrete verdensmål og delmål, som vi særligt vil sætte fokus på
• Drøfte arrangementer eller projekter/redskaber, som vi kan iværksætte med udgangspunkt i målene

Følgende aktører har foreløbigt vist interesse for gruppen:
Københavns Lufthavn, Lejerbo, Christensen & Co Arkitekter, Rambøll, Arkil, Enemærke & Petersen og Dansk initiativ for Etisk Handel.

Første møde afholdes tirsdag den 27. august fra kl. 13.00-16.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, København K.

Kontakt os gerne, hvis din organisation skal være med i arbejdet:

Christina Schultz, Sekretariatsleder
Tlf: 61775917
E-mail: cs@fbsa.dk