Dansk byggeri som grøn spydspids


Bygge- og anlægssektoren er med sin økonomiske og miljømæssige vægt en helt central brik i omstillingen til en bæredygtig og cirkulær økonomi. Derfor samlede Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og CONCITO i den forløbne uge 65 mennesker til debat om, hvilke politiske initiativer, der skal til for at gøre dansk byggeri til grøn spydspids.

Fire inspiratorer

Connie Hedegaard, formand for CONCITO, Lene Espersen, direktør i DANSKE ARK, Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen og Kasper Guldager, partner i 3XN og medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi kom med ideer og forslag til, hvordan dansk byggeri bliver grøn spydspids.

Connie Hedegaard fremlagde forslag om, at samle standarder og teknologier samt en fælles portal med best practice. Ligeledes kom hun med en ide om et fælles roadmap for byggesektoren, inspireret af, hvad der foregår i Norge.

Lene Espersen pointerede videre, at vækst og energiforbrug kan afkobles, hvis vi tænker bæredygtigt og i cirkulær økonomi samt understregede nødvendigheden af, at tænke i nye forretningsmodeller.

Henrik Bang slog fast, at bygherrerne interesserer sig for bæredygtighed men ser et behov fpr at skifte fokus udbygning af vedvarende energi til energibesparelser i eksisterende bygninger. Der bør også skabes et bæredygtigt marked for byggematerialer samt fokuseres på totaløkonomi.

Kasper Guldager præsenterede afslutningsvis ideer om, at tænke i cirkulære løsninger på nye måder, men pointerede også at transformation tager tid og vi bør tilpasse bygninger til nye formål og vilkår.

temamøde bæredygtigtbyggeri panel 540

De fire inspiratorers forslag blev debatteret og kvalificeret af fem kommunalpolitikere, der alle havde gode lokale eksempler på bæredygtige tiltag.

Bred enighed

Der var bred enighed blandt panel og deltagere om, at branchen kan tage ved lære af de eksisterende gode eksempler på grøn omstilling og et roadmap med plan for byggesektoren, blev foreslået til at understøtte udviklingen. Der blev også peget på, at både energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger, totaløkonomisk tænkning og innovation er afgørende for, at dansk byggeri kan lægge sig i front som grøn spydspids.